ผู้นำศาสนาชีอะฮ์-ซุนนีเห็นพ้องต้านก่อการร้ายในอิรัก ประกาศ “ญิฮาด– วาญิบชัรอีย์”

665

Presstv/Alalam – อะยาตุลเลาะฮ์ ซิซตานี ผู้นำศาสนาระดับสูงสุด (มัรเญี๊ยะอ์ตักลีด) ของมุสลิมชีอะฮ์ในประเทศอิรัก ได้ประกาศ “ญิฮาด” เพื่อต้านลัทธิก่อการร้ายแล้ว ให้การรับรองผู้สละชีพเป็น “ชะฮีด” ตามหลักศาสนา ขณะที่ผู้นำมุสลิมซุนนีเห็นพ้องประกาศเป็นวาญิบชัรอีย์ (จำเป็น) เช่นเดียวกัน

วานนี้ (13/6/57) เชค อับดุลมะฮ์ดี กัรบะลาอี ผู้แทนของอะยาตุลเลาะห์ ซิซตานี มัรเญียะอ์ตักลีด (ผู้นำศาสนาระดับสูงสุด) ของมุสลิมชีอะฮ์อิรัก ได้ประกาศในการเทศนาธรรม (คุตบะฮ์) ละหมาดวันศุกร์ ณ ฮารัม (สถานที่ฝังศพ) ของอิมามฮูเซน (อ.) หลานของศาสดามุฮัมมัด ในเมืองกัรบะลา เรียกร้อง ชาวอิรักลุกขึ้นจับอาวุธเผชิญหน้ากับกลุ่มก่อการร้าย เพื่อปกป้องประเทศอิรัก ประชาชน และสถานที่สำคัญทางศาสนา

โดย เชค อับดุลมะฮ์ดี ผู้แทนอะยาตุลเลาะห์ ซิซตานี ได้ประกาศว่าการต่อสู้นี้เป็น “ญิฮาดกิฟาอีย์” (การต่อสู้ที่บังคับตามศาสนบัญญัติเพื่อบรรลุภารกิจ) ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่ของประชาชนอิรักที่มีความสามารถจะต้องจับอาวุธออกมา ต่อสู้

ผู้แทนอะยาตุลเลาะห์ ซิซตานี ได้ประกาศรับรองว่า บุคคลใดที่สละชีพในการต่อสู้เพื่อปกป้องมาตุภูมิและประชาชนถือเป็น “ชะฮีด” (ผู้พลีชีพในหนทางของพระเจ้า)

ซึ่งหลังจากนั้นก็มีนักการศาสนาในสำนักงาน อะยาตุลเลาะฮ์ ซิซตานี อีกหลายคนได้ออกมายืนยันคำประกาศดังกล่าว

ขณะ เดียวกันผู้นำศาสนามุสลิมซุนนีในเมืองบัศเราะห์ ประเทศอิรัก อีกหลายคนต่างก็ได้ออกมาประกาศเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับคำประกาศของผู้ ศาสนาชีอะฮ์ โดยผู้นำศาสนาซุนนี ประกาศว่า ถือเป็น “วาญิบชัรอีย์” (หน้าที่บังคับตามศาสนบัญญัติ) สำหรับชาวอิรักที่จะต้องออกมาการต่อสู้ต้านกลุ่มก่อการร้ายดาอิช (ISIS) นี้

ทั้งนี้หลังมีการเผยแพร่คำประกาศดังกล่าว ประชาชนชาวอิรักจำนวนมากต่างหลั่งไหลไปลงทะเบียนที่ศูนย์รับสมัครทหารอาสา ที่จะออกไปต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้าย

คลิปผู้นำศาสนามุสลิมซุนนีในเมืองบัศเราะห์ ประเทศอิรัก ประกาศให้ชาวอิรักที่จะต้องออกมาการต่อสู้ต้านกลุ่มก่อการร้ายดาอิช