เปิดภาพหาดูยาก “วิถีชีวิตในกรุงเยรูซาเล็ม” ในช่วงทศวรรษที่ 1930

1690

iqna: ก่อนการยึดครองเมือง Quds โดยระบอบอิสราเอล (ยิวไซออนิสต์) บรรดาชาวมุสลิม คริสเตียนและชาวยิวอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข

สำนักข่าว Ilm Feed รายงาน – เมื่อวันที่ 15 ของเดือนพฤษภาคม 1948 เกิดเหตุการณ์ที่ขมขื่นในดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งส่งผลให้ดินแดนส่วนสำคัญบางแห่งนี้ถูกยึดครองโดยอิสราเอล หรือ ยิวไซออนิสต์

กว่า 70 ปีหลังจากการยึดครองปาเลสไตน์ ผู้คนจำนวนมากถูกสังหาร หรือถูกเนรเทศ

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ระบบยึดครองของอิสราเอลในปาเลสไตน์ได้รับรองสถานะเยรูซาเล็ม ให้เป็นเมืองหลวงของระบอบการปกครองนี้ และประกาศยึดมัสยิดอักซอมาเป็นกรรมสิทธิ์

นโยบายของอิสราเอลไซออนิสต์ ในปีที่ผ่านมาทำให้ชาวมุสลิมและชาวคริสเตียนถูกลิดรอนสิทธิของตน

ภาพต่อไปนี้แสดงมุมมองที่แตกต่างกันของ Qods อันสูงส่ง และชีวิตประจำวันของชาวปาเลสไตน์ในช่วงทศวรรษที่ 1930