หน่วยข่าวกรอง ‘5 ดวงตา’ จัดประชุมลับในนิวซิแลนด์

152
گروه موسوم به پنج چشم

หน่วยงานข่าวกรอง 5 ชาติ “THE FIVE EYES” (อังกฤษ อเมริกา เเคนาดา อสสเตรเลียและนิวซิแลนด์ รู้จักในนามชื่อ 5 ดวงตา) จัดประชุมลับ ในประเทศนิวซิแลนด์

http://fa.alalam.ir/news/1956444