ข้อมูล“สำคัญ” เกี่ยวกับอิสราเอล-ปาเลสไตน์ ที่ชาวโลกต้องรู้!!

2297

โดย: กองบรรณาธิการ

ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ปาเลสไตน์เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญของโลกที่ก่อให้เกิดความไร้เสถียรภาพ ชาวอเมริกันมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความขัดแย้งนี้และการเข่นฆ่าล้างผลาญที่ทวีรุนแรงมากขึ้น

นี่ เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่เว็บไซต์ชื่อดัง “If Americans Knew” ที่มีความหมายว่า “หากชาวอเมริกันรู้” ได้รวบรวมอย่างครบถ้วนและถูกต้องเพื่อตีแผ่ให้อเมริกันชนและชาวโลกได้รับ ทราบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสราเอลและปาเลสไตน์ และกองบรรณาธิการ “เอบีนิวส์ทูเดย์” ก็เห็นว่าเป็นข้อมูลสำคัญยิ่งที่คนไทยก็ควรรับรู้เช่นกันโดยเฉพาะใน สถานการณ์ร้อนที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในวันนี้

ผู้อ่านสามารถเข้าเว็บไซต์ http://www.ifamericansknew.org/ เพื่อดูแหล่งที่มาและข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้อ้างอิงตามสถิติดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2557

เด็กชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่ถูกสังหาร

ตั้งแต่ 29 กันยายน ค.ศ.2000 – ปัจจุบัน

เด็กชาวอิสราเอลที่ถูกสังหารโดยชาวปาเลสไตน์มีจำนวน 131 คน

ขณะที่เด็กชาวปาเลสไตน์ซึ่งถูกสังหารโดยอิสราเอลมีจำนวน 1,540 คน
childrenkilledindex

————————-

ชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่ถูกสังหาร

ตั้งแต่ 29 กันยายน ค.ศ.2000 – ปัจจุบัน

อิสราเอล 1,110 คน
ขณะที่ชาวปาเลสไตน์ถูกสังหารอย่างน้อย 6,961 คน
totalkilledindex

————————-

ชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่ได้รับบาดเจ็บ

ตั้งแต่ 29 กันยายน ค.ศ.2000 – ปัจจุบัน

อิสราเอล 8,550 คน

ปาเลสไตน์ 56,520 คน
totalinjuredindex

————————-

ความช่วยเหลือของกองทัพสหรัฐที่มีต่ออิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ ในแต่ละวัน

ปีงบประมาณ 2013
ในช่วงปีงบประมาณ 2013 สหรัฐอเมริกาให้การช่วยเหลือทางทหารต่ออิสราเอลอย่างน้อย 8,500,000 เหรียญสหรัฐ (ราว 255 ล้านบาท) ต่อวัน
และ 0 เหรียญในการช่วยเหลือทหารปาเลสไตน์

aidindex

————————-

มติของสหประชาชาติตำหนิอิสราเอลและปาเลสไตน์

1955 – 1992

อิสราเอลได้รับมติตำหนิจากสหประชาชาติอย่างน้อย 77 มติ
และปาเลสไตน์ได้รับเพียง 1 มติ

unindex

————————-

จำนวนปัจจุบันของนักโทษทางการเมืองและอนุสัญญา

อิสราเอล 0 คน ที่ตกเป็นนักโทษของปาเลสไตน์
ในขณะที่ชาวปาเลสไตน์ 6,000 คน ในขณะนี้ถูกขังอยู่โดยอิสราเอล
prisonersindex

————————-

การรื้อทำลายบ้านของอิสราเอลและปาเลสไตน์

1967 – ปัจจุบัน

บ้านของชาวอิสราเอลที่ถูกทำลายโดยชาวปาเลสไตน์ 0 หลัง

ในขณะที่บ้านของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกทำลายโดยอิสราเอลอย่างน้อย 28,000 หลัง
homesindex

————————-

อัตราการว่างงาน ของชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์
อัตราการว่างงานของอิสราเอลคือ 5.8%

ในขณะที่อัตราการว่างงานของชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์ 22.5% และ 27.9% ในฉนวนกาซา

econindex

————————-

การตั้งถิ่นฐานที่ผิดกฎหมายในดินแดนผู้อื่น

ปัจจุบันอิสราเอลมีนิคมและ ‘ค่าย’ เฉพาะชาวยิว 262 แห่ง ที่สร้างขึ้นบนที่ดินยึดครองจากปาเลสไตน์

ขณะที่ชาวปาเลสไตน์ ไม่มี นิคมใดๆ ในดินแดนอิสราเอล

settlementsindex

————————-

แหล่งที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.ifamericansknew.org/