อะไรคืออาวุธที่อันตรายที่สุดของมอสสาด?

2238

alalam – เว็บไซต์ “เสียงอิสราเอล” ถือว่าร่างกายของผู้หญิงชาวยิวคืออาวุธที่อันตรายที่สุดของมอสสาดสำหรับการปกป้องยิวอิสราเอล

ร่างกายของผู้หญิงอิสราเอลคือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานสายลับอิสราเอล “มอสสาด”  โดยที่บรรดานักการเมืองของระบอบยิวไซออนิสต์จะส่งเสริมให้บรรดาผู้หญิงแพร่กระจายสร้างความเสื่อมโทรมและบ่อนทำลายคุณค่าด้านคุณธรรมและจริยธรรมและให้สิทธิเสรีภาพอย่างสมบูรณ์แบบแก่พวกเขาในการเสพสุขจากร่างกายของพวกเขาเพื่อรักษาและคงไว้ซึ่งระบอบยิวไซออนิสต์

แรบไบ ไรจรัน  ได้กล่าวในประเด็นนี้ว่า  ประชาชาติของเราเป็น ประชาชาติที่มีความศรัทธา แต่เราจะต้องทำลายชุมชนที่ไม่ใช่ชาวยิว โดยการแพร่กระจายบาปและความเสื่อมเสียและเสื่อมโทรมด้านศีลธรรมให้กับพวกเขา และบ่อนทอนความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งของพวกเขาในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ง่ายดายสำหรับเราในการครองงำและปกครองพวกเขา

เว็บไซต์ “เสียงของคนอิสราเอล” เขียนเสริมว่า หญิงชาวยิวเป็นส่วนสำคัญของมอสสาดที่ใช้พวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์ในการจารกรรมและและเป็นอาวุธที่สำคัญลำดับที่สี่ รองจากกองทัพอากาศ กองทัพเรือและหน่วยภาคพื้นดิน

จากการที่หน่วยสืบราชการลับของยิวไซออนิสต์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้สึก ความรับผิดชอบและความสมัครใจและมีเจตนารมณ์เพื่อใช้ระบอบยิวไซออนิสต์ ทำให้มีผู้หญิงอิสราเอลอาสาแห่เข้ามาสมัครงานพันคนต่อปี

เว็บไซต์ดังกล่าวเขียนอีกว่า อิสราเอลได้ให้การยอมรับบทบาทของผู้หญิงที่เป็นสายลับและยกย่องพวกเขาเยี่ยงวีรบุรุษ และเพื่อเป็นการขอบคุณในการทำหน้าที่ของพวกเขา จึงได้มีการตั้งแต่งให้ นาง “Ylza Majyn” เป็นรองหัวหน้ามอสสาด

นับจากการก่อตั้งมอสสาดขึ้นมา ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงสามารถขึ้นมาดำรงตำแหน่งนี้