เคอร์รี ชี้ ไอซิส “สังหารชาวคริสต์ ยาซิดี และชีอะห์” เทียบเท่ากับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

414

Presstv – รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ชี้ว่ากลุ่มก่อการร้ายไอซิสสังหารชาวคริสต์ ยาซิดี และชีอะห์ เทียบเท่ากับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

เคอร์รีกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (17 มี.ค.) ว่า “พวกไอซิสเป็นพวกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทั้งจากการประกาศตัวเอง จากอุดมการณ์และพฤติกรรม ทั้งในสิ่งที่พวกเขาพูด ศรัทธา และสิ่งที่ทำ”

เขากล่าวเสริมว่า “พวกไอซิสยังอยู่เบื้องหลังการก่ออาชญากรรมต่อมนุษย์ และกำจัดชาติพันธุ์โดยตรงต่อกลุ่มต่างๆ เหล่านั้น และในบางกรณียังรวมถึงต่อชาวมุสลิมสุหนี่ เคิร์ด และชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ในพื้นที่ยึดครองของตนในซีเรียและอิรัก”

กลุ่มรัฐอิสลามมักลงมือสังหารหมู่ชาวมุสลิมชีอะห์ คริสเตียน และยาซิดีอยู่เป็นประจำ โดยหลังจากพวกเขาบุกยึดเมืองโมซุล อดีตดินแดนแห่งความเป็นสากลทางเหนือของอิรัก ในเดือนมิถุนายน 2014 ชุมชนต่างๆ ต้องตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามของการเข่นฆ่า ข่มขืน และบังคับเป็นทาส

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯยังกล่าวว่า ไอซิสนั้นเป็นผู้ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติอย่างร้ายแรง แต่การเข้าถึงพื้นที่ยึดครองของไอซิสได้อย่างยากลำบาก ทำให้สหรัฐฯไม่มีข้อมูลครบถ้วนพอที่จะชี้โดยละเอียดว่า ไอซิสได้กระทำการรุนแรงใดลงไปบ้าง อย่างไรก็ตาม จำเป็นจะต้องมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ซึ่งสหรัฐฯสนับสนุนความพยายามรวบรวมข้อมูลของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ