สตรีอิหร่านสามารถคว้าที่นั่งในรัฐสภา 20 ที่นั่ง

617

Sputnik – เป็นประวัติการณ์ของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านที่สตรีสามารถคว้าที่นั่งในรัฐสภามากถึง 20 ที่นั่ง

ผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการล่าสุด สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกรัฐสภาจำนวน 20 คน ด้วยเหตุนี้จำนวน ส.ส หญิงเพิ่มมากขึ้นกว่าสมัยที่ผ่านมา

สมัยที่ผ่านมา (การเลือกตั้ง ปี 2012 )   ผู้หญิงอิหร่านได้เป็น ส.ส. เพียงแค่ 9   คน