ตะวันตกคือสาเหตุหลักของชนวนสงครามและความไม่สงบที่เกิดขึ้นทั่วโลก

2838

islamtimes – เลขาธิการองค์การนิรโทษกรรมสากลย้ำว่า “การละเมิดสิทธิมนุษย์ชนที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นเกิดจากความช่วยเหลือด้านอาวุธของตะวันตก” และเครือข่ายนี้ถือเป็น “ผู้ที่ต้องรับผิดชอบ” ต่อเหตุการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ในทศวรรษที่ผ่านมาตะวันตกได้เข้าไปแทรกแซงทางทหารไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันตกภายใต้ข้ออ้างของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ขณะเดียวกัน Salyl Shetty เลขาธิการองค์การนิรโทษกรรมสากลได้ย้ำเตือนในที่ประชุมการรักษาความปลอดภัยที่มิวนิคว่า การละเมิดสิทธิจำนวนมากที่เกิดขึ้นในโลกนี้เกิดจากอาวุธของมหาอำนาจตะวันตกที่ตกอยู่ในมือของบรรดาอาชาญกร ซึ่งบางกลุ่มเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนโดยตรงจากทหารตะวันตก สิ่งนี้เองที่จะนำไปสู่วงจรของความรุนแรง

islamtimes รายงาน Salyl Shetty ประเมินว่าตะวันตกเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ต้องรับผิดชอบที่สำคัญต่อเหตุการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงในโลก และย้ำว่า “เรามิได้เผชิญหน้าไม่เพียงแค่วิกฤตการรักษาความปลอดภัยและวิกฤตผู้ลี้ภัยอย่างเดียว แต่กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตของภาวะผู้นำ ประชาคมโลกจะต้องทำหน้าที่ในการปกป้องพลเรือนต่อเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยและสร้างแนวทางเพื่อให้กับความปลอดภัยให้กับผู้ลี้ภัยมากขึ้น
เขากล่าวว่า มากกว่าร้อยละเก้าสิบของผู้ลี้ภัยในโลก ได้รับการช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านและไม่ปรารถนาที่จะก้าวไปสู่ดินแดนของตะวันตก แต่เมื่อก้าวสู่เส้นทางดังกล่าวแล้วก็จะถูกประเมินว่าเป็นอาชญากร และเราก็ลืมเรื่องในการสนับสนุนพวกเขาในสิ่งที่พกเขาควรได้รับ

ซึ่งความหมายของเลขาธิการองค์การนิรโทษกรรมสากลนั้น การตอบโต้ปฏิกิริยาที่ไร้มนุษยธรรมของผู้นำตะวันตกที่มีต่อผู้ลี้ภัยที่มีความหวาดกลัวจากไอซิสจึงจำต้องอพยพเข้าสู่ และกลุ่มก่อการร้ายไอซิสเองก็ได้รับการสนับสนุนจากประเทศตะวันตก