ผู้นำหลายประเทศส่งสาส์นแสดงความยินดีครบรอบ 37 ปีการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน

440

การปฏิวัติอิสลามอิหร่านได้ก้าวมาสู่ปีที่ 37 แล้ว อันเป็นการปฏิวัติอิสลามที่ทั่วโลกให้การยอมรับและกำลังสำแดงพลังอำนาจในทุกด้านในระดับโลก ซึ่งในปีนี้ประชาชนชาวอิหร่านได้ออกมาแสดงพลังอย่างยิ่งใหญ่ในการเดินขบวนประท้วงวันที่ 22 บะห์มัน

ในการนี้บรรดาผู้นำชาติต่างๆ ก็ได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 37 ปีแห่งการปฏิวัติอิสลามดังนี้

อินเดีย

ประธานาธิบดีอินเดียส่งสาส์นแสดงความยินดีครบรอบการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน

ประณับ มุกเคอร์จี ประธานาธิบดีอินเดียส่งสาส์นแสดงความยินดีแก่ ฮะซัน โรฮานี ประธานาธิบดีอิหร่านเนื่องวาระครบรอบการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน

สำนักข่าว ยู เอ็น เอ เผยว่า ประณับ มุกเคอร์จี ประธานาธิบดีอินเดียส่งสาส์นแสดงความยินดี เนื่องวาระครบรอบการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านแด่ ฮะซัน โรฮานี ประธานาธิบดีอิหร่านและประชาชาติอิหร่าน พร้อมกับอำนวยพรให้มีความสุขีตลอดไป

สาส์นที่ประณับ มุกเคอร์จี ประธานาธิบดีอินเดียเขียนถึง ฮะซัน โรฮานี มีใจความว่า

ข้าพเจ้าในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนและรัฐบาลอินเดียขอแสดงความยินดีแด่ประชาชาติอิหร่านและรัฐบาลอิหร่านเนื่องในวาระครบรอบ37 ปีของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ข้าพเจ้าหวังว่ารัฐบาลและประเทศชาติอิหร่านจะประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

อาร์เมเนีย

Serzh Sargsyan ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 37 ปีของการปฏิวัติอิสลามอิหร่านแด่ผู้นำสูงสุดและประธานาธิบดีอิหร่าน

Armenpress ทำเนียบประธานาธิบดีอาร์เมเนียเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ ว่า Serzh Sargsyan ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 37 ปีของการปฏิวัติอิสลามอิหร่านแด่ “ผู้นำสูงสุด” และ “ประธานาธิบดีอิหร่าน”

บรูไน

กษัตริย์บรูไนส่งสาส์นแสดงความยินดีครบรอบการปฏิวัติอิสลาม

ฮัสซานัล โบลเกียห์ กษัตริย์บรูไนได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีครบรอบ 37 ปีการปฏิวัติอิสลามแด่ผู้นำสูงสุด ประธานาธิบดีและประชาชาติอิหร่าน พร้อมกับ เรียกร้องให้มีการขยายตัวในความร่วมมือทวิภาคี
เว็บไซต์ บรูไนไทม์ รายงาน ฮัสซานัล โบลเกียห์ กษัตริย์บรูไนได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีครบรอบ 37 ปีการปฏิวัติอิสลามแด่ประธานาธิบดีอิหร่าน และเรียกร้องเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพ และความปรารถนาดีระหว่างทั้งสองประเทศตามโอกาสที่มีอยู่

ในสาส์นดังกล่าว กษัตริย์บรูไนได้อวยพรให้ประธานาธิบดีอิหร่านและประชาชนชาวอิหร่าน มีสุขภาพลานามัยที่ดีพร้อมกับแสดงความหวังว่าชาวอิหร่านมีความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าสืบไป

จอร์แดน

กษัตริย์จอร์แดน ส่งสาส์นแสดงความยินดีครบรอบการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน

อับดุลลอฮ์ที่ 2 กษัตริย์จอร์แดน ส่งสาส์นแสดงความยินดีครบรอบ37 ปีการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน

อาเซอร์ไบจาน

อิลฮัม อะลีเยฟ ประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจานส่งสาส์นถึง ฮะซัน โรฮานี ประธานาธิบดีอิหร่าน เพื่อแสดงความยินดีครบรอบ 37 ปีการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน

สาส์นแสดงความยินดีดังกล่าวมีการนำเสนอเมื่อวันพุธที่ 10 ก.พ. ผ่านเว็บไซด์ทางการของประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจาน โดยมีใจความของสาส์น ว่า ประธานาธิบดีอิหร่าน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้งแด่ท่านและประชาชาติอิหร่านเนื่องในวาระครอบรอบ 37 ปีของการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน

ในข้อความสาส์นแสดงความมุ่งหวังว่าจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศที่เป็นมิตรและเพื่อนบ้านอิหร่านและอาเซอร์ไบจานอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันและความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและทวิภาคีต่อไป

ประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจาน อวยพรให้ประธานาธิบดีอิหร่านมีสุขภาพที่ดี ประสบความสำเร็จและหวังว่า ประชาชาติอิหร่านที่เป็นเสมือนพี่น้องและญาติจะมีแต่ความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

โอมาน

กษัตริย์โอมาน ส่งสาส์นแสดงความยินดีครบรอบการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน

กษัตริย์โอมาน ส่งสาส์นถึงประธานาธิบดีอิหร่าน แสดงความยินดีครบรอบ 37 ปีการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน

สุลต่าน กอบูส กษัตริย์โอมาน ส่งสาส์นถึงประธานาธิบดีอิหร่าน แสดงความยินดีครบรอบ 37 ปีการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน

เว็บไซด์ของสุลต่าน โอมาน เผยว่า กษัตริย์โอมานได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีถึงประธานาธิบดี ฮะซัน โรฮานี พร้อมกับแสดงความยินดี และอำนวยพรด้วยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจกับประธานาธิบดี และหวังว่าประชาชาติและประเทศอิหร่านจะมีความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป