ไอซิส… กำเนิด วิวัฒนาการ และรากฐานทางความคิด

1614

กำเนิด

2003 ประกาศการมีอยู่ของ“กลุ่ม ญามาอะฮ์ เตาฮีดและญิฮาด” ในอิรัก ภายใต้การนำของ อบู มัศอับ อัลซัรกอวีย์ อันถือเป็นเมล็ดพันธ์แห่งการเกิดไอซิส

2004 ก่อตั้ง “กลุ่มอัลกออิดะฮ์” ในแผ่นดินอัลนะห์รัยน์ (อิรัก) ตามคำบัญชาสั่งของอบู มัศอับ อัลซัรกอวีย์ หลังจากที่เขาได้ให้การสัตยาบันกับอุสามะห์ บิน ลาเดน

มกราคม 2006 ผนึกรวมกลุ่มอัลกออิดะฮ์ในอิรักกับกองกำลังติดอาวุธบางส่วนในอิรัก และจัดตั้ง “สภาชูรอมุญาฮีดีน”

มิถุนายน 2006 อบู มัศอับ อัลซัรกอวีย์ ถูกฆ่าตายในการโจมตีทางอากาศของอเมริกา และแต่งตั้ง อบู อัยยูบ อัลมิศรี ขึ้นมาแทน

ตุลาคม 2006 ผนึกรวมสภาชูรอมุญาฮีดีนกับกองกำลังติดอาวุธบางส่วนในอิรัก และเปลี่ยนชื่อเป็น “รัฐอิสลามอิรัก” ภายใต้การนำของ อบู อุมัร อัลบัฆดาดีย์ อดีตทหารของกองทัพอิรักสมัยซัดดัม

2013 รัฐอิสลามอิรักแผ่ขยายเข้าซีเรีย แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “รัฐอิสลามอิรักและซีเรีย” โดยมีชื่อย่อ ว่า “ไอซิส” การประกาศจัดตั้ง “รัฐอิสลามอิรักและซีเรีย” หลังจากที่อบู บักร์ บักดาดีย์ ได้ประกาศตัดสินใจผนึกรวม“รัฐอิสลามอิรัก” กับ “ กลุ่มอัลนุศราฟรอน์” ในซีเรีย ขณะที่ อบู มุฮัมมัด อัลญูลานี แกนนำ อัลนุศราฟรอน์ คัดค้านการตัดสินใจของอบูบักร์ อัลบักดาดีย์

รากฐานทางความคิดและความเชื่อ

ไอซิส ยึดและปฏิบัติตามหลักความเชื่อและอุดมการณ์ของวะฮาบี

การตักฟีร์ (วินิจฉัยผู้อื่นว่าออกนอกศาสนา)

ตักฟีร์กลุ่มบุคคลที่คัดค้านการอธิบายและเผยแพร่ของไอซิส

ตักฟีร์กลุ่มบุคคลไม่ยอมรับรัฐอิสลามและไม่ยอมให้การสัตยาบันกับผู้นำไอซิส

ตักฟีร์บรรดาผู้ปกครองอิสลาม ตักฟีร์บุคคลที่พึงพอใจและไม่เป็นปรปักษ์กับบรรดาผู้ปกครองเหล่านั้น

ตักฟีร์บรรดาผู้รักประชาธิปไตย

การจัดตั้งรัฐอิสลามและการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม

ไอซิส อ้าง “เพื่อบังคับใช้กฎหมายอิสลามตามคำบัญชาสั่งของพระองค์” (ซึ่งสิ่งนี้เป็นไปตามข้อแอบอ้างของตน) และเชื่อว่า สิ่งนี้จะบังเกิดขึ้นได้ด้วยการสถาปนา “รัฐอิสลาม” เท่านั้น

ขอบเขต เขตแดนSykes-Picot ซึ่งไอซิสถือว่าเป็นรูปปั่นเจว็ดที่จะต้องถูกรื้อทำลาย และสถาปนารัฐอิสลามในดินแดนดังกล่าวหลังจากที่ยึดครองสำเร็จและจากนั้นแผ่ขยายอิทธิพลทั่วภูมิภาคเพื่อสามารถจัดตั้งรัฐอิสลามบนโลกนี้
รัฐอิสลามต้องคงอยู่และต้องแผ่ขยายขจรไกล

สโลแกนของไอซิสคือ จัดตั้งรัฐอิสลามที่ไร้ขอบเขตและภูมิศาสตร์

รื้อทำลายทุกสิ่งให้สิ้นซากในสิ่งที่ไอซิสถือว่าเป็นการตั้งภาคี

ทำลายศาสนาสถานของบรรดาศาสนทูตของพระองค์ และผู้ทรงคุณธรรมซึ่งในทุกมัศฮับของอิสลามที่ให้การเคารพ

ทำลายโบสถ์ของคริสต์ศาสนา

ทำลายวัตถุโบราณและร่องรอยทางประวัติศาสตร์

การญิฮาด (การต่อสู้)

ญิฮาด คือการต่อสู้ระดับโลกซึ่งจำต้องมีการบังคับใช้ทั่วทุกแผ่นดินในโลกนี้เพื่อแผ่ขยายรัฐอิสลาม

ญิฮาด เริ่มต้นด้วยการต่อสู้กับ “ศัตรูใกล้ชิด” คือ บรรดาผู้ปกครองอิสลาม หาใช่ศัตรูไกล อย่างตะวันตกและอิสราเอล…

การสัตยาบัน

การให้สัตยาบันกับ อบู บักร์ อัลบักดาดีย์ ในฐานะเป็นผู้นำมุสลิมเป็นสิ่งวาญิบสำหรับมวลมุสลิม

ยุทธ์ศาสตร์ของความป่าเถื่อน

ความป่าเถื่อนโหดร้าย คือแนวทางในการบรรลุสู่รัฐอิสลาม ด้วยการสร้างความหวาดผวา ความหาดกลัวแม้นว่าจะด้วยการหลั่งเลือด เหยียบย่ำเรือนร่างอันแหลกเหลว และการตัดคอ เพื่อปูทางในการบรรลุซึ่งเป้าหมายเนื่องจากโศกนาฏกรรมอันหฤโหดที่ก่อขึ้นโดยไอซิสย่อมทนแบกรับได้เสียยิ่งกว่าการใช้ชีวิตภายใต้ร่มเงาของรัฐบาลกาเฟร

ที่มา http://fa.alalam.ir/news/1785173

alalam_635899517738303399_25f_4x3