ตูนิเซีย ยึดหนังสือ ลัทธิสุดโต่ง “ตักฟีรี” 25 ตัน ขณะเตรียมแจกประชาชน

797
وزارة الداخلية التونسية

 

(ตักฟีรี หมายถึง ผู้ที่กล่าวหาผู้อื่น ที่มีความคิดต่างว่าเป็นผู้ปฏิเสธอิสลาม)

กระทรวงมหาดไทยตูนิเซีย ออกมาเปิดเผยว่า ทางการสามารถยึดหนังสือ ตักฟีรี ได้จำนวน 25 ตัน ที่ได้เตรียมการเพื่อแจกจ่ายเผยแพร่ภายในประเทศ

arabic.cnn – หน่วยรักษาดินแดนแห่งชาติในเมืองชายฝั่งทะเลของมาห์ดียาห์ ทางใต้ของตูนิเซีย ได้จับกุมขบวนการกลุ่มก่อการร้ายในตูนิเซีย ซึ่งบริหารบริหารองค์กร “ซานาเบล อัลคัยร์” โดยที่กลุ่มขบวนการดังกล่าวได้แตกไปแล้วเมื่อช่วงหลายเดือนก่อน

กลุ่มขบวนการดังกล่าวยอมรับว่า หนังสือจำนวนดังกล่าวเตรียมไว้เพื่อแจกจ่ายในหลายโรงเรียน องค์กรสถาบัน และมัสยิดเพื่อดึงดูดและส่งเสริมเยาวชนให้มีความคิดหัวรุนแรงแบบตักฟีรี โดยรัฐบาลตูนิเซียถือว่าความคิดดังกล่าวเป็นความคิดสุดโต่งและก่อการร้าย

กองกำลังความมั่นคงตูนิเซีย คณะผู้แทนของกระทรวงกิจการศาสนาและกระทรวงวัฒนธรรมและมรดกของตูนิเซีย ได้เดินทางไปที่แหล่งเก็บหนังสือดังกล่าว เพื่อทำการตรวจสอบ และได้บทสรุปว่า หนังสือดังกล่าวมันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงและความคิดของประชาชนในตูนิเซีย อีทั้งหนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักความคิดของตักฟีรี

ตามรายงานของ arabic.cnn ทางกระทรวงมหาดไทยตูนิเซีย ไม่ได้ระบุว่าหนังสือดังกล่าวตีพิมพ์มาจากที่ใด

 

 

http://arabic.cnn.com/world/2015/10/15/tunisia-books-extremists

http://fa.alalam.ir/news/1749533