คูเวต จัดนมาซวันศุกร์เอกภาพชีอะห์-ซุนนี ทั่วประเทศ หลังเหตุโจมตีมัสยิดชีอะห์

1372

alalam   –  พิธีนมาซวันศุกร์เอกภาพชีอะห์-ซุนนี มีขึ้น ณ มัสยิดกลางคูเวต โดยมี เจ้าผู้ครองคูเวตเข้าร่วม

แหล่งข่าวรัฐบาลคูเวต รายงานว่า  ชัยค์  ศ็อบบาห์  อัลอะห์มัด อัลญาบร์ อัล ศอบาห์  อะมีร์คูเวต และบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคูเวต เข้าร่วม นมาซวันศุกร์เอกภาพชีอะห์-ซุนนี   ณ มัสยิดกลางประจำคูเวต

ประธานรัฐสภาคูเวต รัฐมนตรีประจำสำนักผู้นำคูเวต  รัฐมนตรีมหาดไทยและคณะรัฐมนตรีของประเทศเข้าร่วมในการนมาซเอกภาพครั้งนี้

วะลีด อัลอุลา ได้ขึ้นกล่าวคุตบะห์นมาซวันศุกร์   ซึ่งเนื้อหาของคุตบะห์ดังกล่าวมีการแจกไปทั่วมัสยิดคูเวต ประมาณ 1,400  แห่ง

รอบมัสยิดกลางคูเวต มีการวางกองกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และมีการตรวจค้นผู้เข้าร่วมนมาซอีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการจัดนมาซเอกภาพครั้งนี้ เพื่อประกาศให้รู้ว่า ผู้ปฏิบัติตามในทุกนิกายในอิสลามล้วนเป็นมุสลิมทั้งสิ้น โดยพวกเขามีความประนีประนอมในการใช้ชีวิตร่วมกัน  ทุกคนล้วนก้มสุญุดและเคารพภักดีเอกองค์อัลลอฮ์ พระองค์เดียว  และหัวใจของพวกเขาล้วนมีความรักความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

หัวข้อของคุตบะห์ ซึ่งมีการอ่านเหมือนกันทั่วประเทศ คือ “ พระองค์โปรดประทานแผ่นดินแห่งความสงบสุขให้กับพวกเรา

มัสยิดกลางประจำคูเวต สร้างขึ้นเมื่อปี 1986 ติดกับชายหาดอ่าวเปอร์เซียในเมืองหลวงคูเวต  ซึ่งมัสยิดแห่งสามารถรองรับผู้นมาซมากถึง 17,000   คน

http://fa.alalam.ir/news/1716788
http://fa.abna24.com/service/middle/archive/2015/07/03/689934/story.html

962967d644aafb3a934f90910923c076 664f0c0dd8e4c8fb0e304423d1b065d9 e704f7a891265954e74cbb02355dbe58 e238196b1cfd7d66bef68bdc756f201e 93489af7ef664324c0c98d8d18c626b3 0c6c0d56bc0529f52e83eabcddead3f3