หญิงสาวไอซิส มาจากชาติใดมากที่สุด

803

อัลอาลัม – ศูนย์การสนทนาเชิงกลยุทธ์ เปิดเผยรายงาน หญิงสาวจากชาติต่างๆ ที่เข้าร่วมกลุ่มก่อการร้ายไอซิสมากที่สุด

ตามผลรายงานล่าสุด บรรดาหญิงสาวชาวยุโรป มีหญิงสาวชาวอังกฤษ ที่เข้าร่วมกลุ่มไอซิสมากที่สุด

เว็บไซด์ CNN รายงานอ้างจาก ศูนย์การสนทนาเชิงกลยุทธ์ ว่า สถิติดังกล่าวกำลังรายงานสรุปสถิติให้สมบูรณ์มากกว่านี้

ตามรายงานล่าสุด ยอดอายุของหญิงสาวที่เข้าร่วมกลุ่มไอซิส มากที่สุด คือ 16 ปี

รองลงมา 15 20 และ 25 ปี และ 26 21 18 ปี และ 14 19 และ22ปี และ 45 ปี