ชัยชนะของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน คือของขวัญจากพระเจ้า

1500

การปฏิวัติใดก็ตามจะประสบสำเร็จได้และยั่งยืนสืบต่อไปนั้น ต้องมีพื้นฐานหลักสำคัญ 4 ประการ กล่าวคือ

1- ผู้นำการปฏิวัติ

2- วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการปฏิวัติ

3- ขบวนการปฏิวัติ

4- ผู้ปฏิบัติตามหรือแนวร่วมการปฏิวัติ

พื้นฐานทั้งสี่ประการข้างต้นจึงเป็นคำตอบสมบูรณ์แก่ขบวนการปฏิวัติที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ว่า ทำไม่การปฏิวัติเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้ว แต่ไม่สามารถยืนหยัดตามเจตนารมณ์ หรือดำเนินต่อไปได้

เมื่อเราหันกลับมามองการปฏิวัติล่าสุดที่ได้เกิดขึ้นบนโลกนี้ นั่นคือการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน มีความแตกต่างไปจากการปฏิวัติที่เกิดขึ้นบนโลกนี้โดยสิ้นเชิง เนื่องจากการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านเป็นการปฏิวัติที่ค่อนข้างจะแปลกไปจากการปฏิวัติสากลทั่ว ๆ ไป เป็นการปฏิวัติที่ทั้งโลกต่างตื่นตะลึง งงงวย และไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในยุคนี้ เพราะการปฏิวัติดังกล่าวเป็นการทวนกระแสของโลกตะวันตก เป็นการปฏิวัติที่ไม่มีในสารบบ และไม่มีใครคิดว่าจะเป็นไปได้ เนื่องจากผู้นำการปฏิวัติในอิหร่านเป็นนักปราชญ์ทางศาสนา มีความเคร่งครัดในระเบียบวินัยคำสอนของศาสนา ไม่กระทำบาปและความผิดต่างๆ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง ไม่เกรงกลัวอำนาจอื่นใดนอกจากอำนาจของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

รูปแบบของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน มิใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นเลยในอดีต สิ่งนี้เคยเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่ง ท่านอิมามโคมัยนี (รฎ.) ได้ลอกแบบวิธีการและอุดมการณ์ของขบวนการปฏิวัติหนึ่งมา ท่านจึงประสบชัยชนะดังเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั้งหลาย ขบวนการปฏิวัติในอดีตที่กล่าวถึงคือ ขบวนการปฏิวัติของท่านอิมามฮุเซ็น (อ.) หลานรักของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ที่เกิดขึ้น ณ แผ่นดินกัรบะลาอ์

ความแตกต่างระหว่างขบวนการของท่านอิมามฮุเซ็น (อ.) กับขบวนการปฏิรูป หรือแม้แต่สงครามโลกทั้งสองครั้งที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้อยู่ในความทรงจำของประชาชนแม้แต่นิดเดียว ถ้าวันนี้หากจะถามถึงเหตุการณ์เหล่านั้นจะมีสักกี่คนสามารถตอบรายละเอียดของสงครามได้ทั้งหมด ต่างไปจากขบวนการของท่านอิมามฮุเซ็น (อ.) ที่อยู่ในความทรงจำมาอย่างช้านาน แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านพ้นไปนานเกินกว่า 1400 กว่าปีแล้วก็ตาม แต่ทุกวันนี้ถ้าถามเด็กว่าอาชูรอหมายถึงอะไร???? กัรบะลาอ์คืออะไร????? และมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ณ ที่นั้น เขาสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ทั้งหมด ฉะนั้น ความแตกต่างจึงอยู่ที่ ความบริสุทธิ์ใจและความจริงใจ ขบวนการของท่านอิมามฮุเซ็นฺจึงเป็นความร้อนระอุที่ไม่มีวันดับอยู่ในใจของผู้ศรัทธาตลอดเวลา

ขบวนการของท่านอิมามฮุเซ็นฺ (อ.) คือแนวทางการปฏิวัติของท่านอิมามโคมัยนี ท่านอิมามจึงกล่าวเสมอว่า ทุกสิ่งที่เราได้รับมา เราได้มาจากมุฮัรรอม และเซาะฟัร หากจะพิจารณาในรายละเอียด การปฏิวัติอิสลามมิใช่สิ่งใหม่แต่อย่างใด ยังคงเป็นอิสลามดั้งเดิมที่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อล ฯ) ได้นำมาสั่งสอน เพียงแต่ว่าเวลาได้ผ่านไประยะหนึ่งฝุ่นละอองได้เกาะคลุมอิสลามหนาทึบไปหมด จนเกือบมองไม่เห็น เป็นสาเหตุทำให้ประชาคมโลกดูถูกและเหยียดหยามอิสลามต่างๆ นานา

มีหลายกลุ่มพยายามประดิษฐ์แนวคิดใหม่ขึ้นมาเพื่อทดแทนหรือเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป แต่แนวคิดเหล่านั้นไม่ประสบความสำเร็จ จนกระทั่งท่านอิมามโคมัยนี (รฎ.) ได้อาสาปัดฝุ่นละอองที่ปกคลุมอยู่นั้นให้หมดไป เพื่อนำเอาอิสลามตามแบบฉบับของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กลับคืนคู่สังคมอีกครั้งหนึ่ง แล้วท่านก็ทำได้

แม้ว่าวันนี้การปฏิวัติจะผ่านวัยไปได้เพียง 36 ปี แต่ก็มีความเข้มแข็งขึ้นทุกวัน มีการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านเพื่อให้เทียบเคียงกับประเทศมหาอำนาจ แม้ว่าตลอดระยะเวลา 36 ปีผ่านมา จะได้รับการกลั่นแกล้ง และการโจมตีต่างๆ จากศัตรูไม่ว่าจะเป็นสงคราม 8 ปี การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่ได้รับชัยชนะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน หรือการแทรกแซงทางการเมือง และอื่นๆ แต่การปฏิวัติอิสลามก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้อย่างองอาจ และเข้มแข็งขึ้นทุกวัน สามารถเผชิญหน้ากับศัตรูได้อย่างสมเกียรติ

อีกนัยหนึ่งกล่าวได้ว่าไม่มีผู้ปฏิเสธศรัทธา หรือผู้ตั้งภาคีเทียบเคียงพระเจ้าคนใดชอบหรือมีความปรารถนาดีกับการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน แต่พวกเขาก็ไม่อาจทำลายการปฏิวัติได้ เพราะความสำเร็จของการปฏิวัติอิสลาม ไม่ใช่ความบังเอิญที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ เหมือนเหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้นอย่างดาษดื่นและจากไป

ทว่าการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เป็นของขวัญจากอัลลอฮฺ (ซบ.) อย่างแท้จริงที่มอบแก่ประชาโลกผู้ได้รับการกดขี่ทั้งหลายบนโลกนี้ ดังที่อัลกุรอาน บท เตาบะฮฺ โองการที่ 32 กล่าวว่า

“พวกเขา (ผู้ปฏิเสธศรัทธา) ต้องการจะดับแสงสว่างของอัลลอฮฺ ด้วยลมปากของพวกเขา แต่อัลลอฮฺไม่ทรงยินยอม นอกจากจะทรงให้แสงสว่างของพระองค์สมบูรณ์เท่านั้น และแม้ว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะชิงชังก็ตาม”

วันนี้จึงเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องช่วยกันปกป้องของขวัญของพระเจ้าให้ธำรงสืบต่อไป เกียรติยศและความยิ่งใหญ่ที่ชาวมุสลิมได้รับทุกวันนี้ ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่ามันเป็นผลที่ได้รับมาจากการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม และการปฏิวัติอิสลามอิหร่านครั้งนี้ ได้กลายเป็นต้นแบบของการปฏิวัติอิสลามที่ส่องทางนำสู้การจัดตั้งรัฐของอิสลามบนโลกนี้อย่างสมบูรณ์แบบ.