การ์ตูนล้อเลียนศาสนา คือ ญาฮีลียะห์ (อวิชฺชา) ยุคใหม่

1597

อยาตุลลอฮ์ ญาวาดี ออมูลีย์ ปราชญ์แห่งยุคสมัย ชี้ การตีพิมพ์วารสารการ์ตูนล้อเลียนท่านศาสดา คือ ปรากฏการณ์แห่งญาฮิลียะห์(อวิชฺชา)ยุคใหม่
ท่านอยาตุลลอฮ์ ญาวาดี ออมูลีย์ ปราชญ์แห่งยุคสมัย ได้ทำการอธิบายบทเรียน “อัคลาก” ซึ่งได้ประณามการเผยแพร่และตีพิมพ์วารสารการ์ตูนล้อเลียนท่านศาสดา(ซล) และถือว่าเป็นการกระทำของญาฮิลียะห์(อวิชฺชา)ยุคใหม่
ในการสอนบทเรียนวิชาอัคลาก(จริยธรรมขั้นสูง) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านได้ชี้ถึงบุคลิกภาพอันสูงส่งของท่านศาสดามุฮัมมัด(ซล) ว่า ตามวัจนะของท่านศาสดา ถือว่าท่านเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของพระองค์ และถูกประกาศแต่งตั้งให้เป็นศาสดาเพื่อปฏิบัติและทำภารกิจที่สำคัญที่เหนือกว่าและสูงส่งกว่าภารกิจของท่านนบีอีซา(อ) เพราะหากนบีอีซา สามารถชุบชีวิตคนตายกลับมาฟื้นชีพอีกครั้งหนึ่งด้วยการอนุมัติของพระองค์ ท่านศาสดามุฮัมมัด(ซล)ก็ถูกประกาศแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อปลุกจิตวิญญาณและใช้ชีวิตแห่งมารยาทที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นในตัวของมนุษย์ ด้วยการอาศัยตัวช่วยที่ทรงค่าที่พระองค์มอบไว้ในตัวมนุษย์ทุกคน เพื่อจะสามารถนำพามนุษย์สู่ความเป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์แบบได้อย่างแท้จริง
ท่านกล่าวว่า ทุกความต้องการของมนุษย์ อัลลอฮ์(ซบ) ได้ทรงสอนและชี้แนะผ่านท่านศาสดาอิสลาม และท่านศาสดาก็มีทุนที่สำคัญและยิ่งใหญ่เช่นนี้ในการชี้นำมนุษย์ชาติ ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวกันว่า การประกาศแต่งตั้งศาสดา ก็เพื่อนำความสงบสันติ ความผาสุกความรุ่งโรจน์ให้กับมวลมนุษย์ชาติ ดังนั้น สังคมที่มีเกียรติ มนุษย์ผู้มีศักดิ์ศรี จะไม่มีวันหมิ่นหรือล้อเลียนท่านศาสดามุฮัมมัด(ซล) เหมือนกับเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นในตะวันตกในวันนี้ เป็นอันขาด
ท่านกล่าวเสริมว่า การเขียนการ์ตูนล้อเลียนท่านศาสดา ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และจรรยามารยาที่ดีงามทั้งหมด และถูกส่งมาเพื่อสร้างความเชื่อให้กับมนุษย์ต่อสิ่งที่พระองค์ได้กำหนดในตัวของมนุษย์ และเพื่อให้มนุษย์ก้าวสู่การพัฒนาการที่สมบูรณ์ นั้น ถือเป็นการกระทำของญาฮิลียะห์ยุคใหม่
ท่านกล่าวเสริมว่า ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน พระองค์ทรงตรัสถึงคุณลักษณะของท่านศาสดา(ซล) ว่า
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
ความว่า และแท้จริง เจ้านั้นอยู่บนคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ (ซูเราะห์ อัลกอลัม โฮงการที่ 4 )
ซึ่งโองการดังกล่าวเป็นการบ่งชี้ถึงคุณลักษณะอันสูงส่งของท่านศาสดา(ซล) ในฐานะเป็นแบบอย่างและเป็นแบบฉบับที่ดีงามสำหรับมนุษย์ชาติ ดังนั้นเราควรที่จะเจริญรอยตามแนวท่านแห่งความดีงามอันนี้ของท่าน เพราะการจาริกจิตวิญญาณนั้นต้องอาศัยพลังความปรารถนาอันแรงกล้าแห่งตนและควบคู่กับการชี้นำของท่านศาสดา จึงจะสามารถบรรลุซึ่งความเป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์แบบได้อย่างแท้จริง

http://www.mehrnews.com/news/2465875/انتشار-کاریکاتور-از-پیامبر-گرامی-اسلام-ص-جاهلیت-مدرن-است