โลกอิสลามกับการเผชิญความท้าทายที่อันตรายของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและค่านิยม

41
Protestors in Glasgow show their support for Palestine CREDIT: Jeff J Mitchell/Getty Images

จุดสำคัญและอันตรายประการหนึ่งคือชาวตะวันตกสามารถเปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่เคยเป็นและเป็นปัญหาหลักของโลกอิสลามในทศวรรษที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับความสัมพันธ์กับระบอบอิสราเอลให้เป็นปกติในฐานะระบอบการปกครองที่ยึดครองประเทศอิสลามเป็นขั้นตอนที่คาดการณ์ได้โดยบางประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือหรือไม่? เป็นไปได้ไหมที่จะมีการเพิ่มประเทศใหม่ ๆ ในอนาคตอันใกล้ไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน และโมร็อกโก ซึ่งมีความสัมพันธ์ปกติกับระบอบไซออนิสต์? เหตุใดการสร้างความสัมพันธ์เป็นปกติเกิดขึ้นในเวลานี้ และเหตุใดเราไม่เห็นในช่วงสองสามปีก่อน?

เพื่อตอบคำถามเหล่านี้และความคลุมเครืออื่นๆ ในประเด็นนี้ จำเป็นต้องกล่าวถึงองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในประเด็นนี้:

นิยามใหม่ของแนวคิดเรื่องปาเลสไตน์

สงครามเย็นในด้านวัฒนธรรมของตะวันตกกับโลกอิสลามเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อน และจุดประสงค์ของสงครามนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นใดเว้นแต่เพื่อล้างแนวความคิดของอิสลามและแทนที่ค่านิยมของตะวันตก

ประเด็นที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของสงครามเย็นนี้คือปัญหาของปาเลสไตน์

ดังนั้น จึงควรเน้นย้ำว่าคำจำกัดความของปาเลสไตน์สำหรับสังคมอิสลามได้รับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานมาตั้งแต่ปี 1948 ปาเลสไตน์ถูกกำหนดไว้ในคำจำกัดความของอิสลามโบราณว่าเป็นรัฐอิสลามที่ถูกยึดครองโดยพวกไซออนิสต์ในปี 1948 ด้วยการสนับสนุนจากตะวันตกและก่ออาชญากรรมหลายครั้งต่อปาเลสไตน์

แต่นี่เป็นคำจำกัดความที่ชาวตะวันตกสามารถใช้เพื่อแทนที่แนวคิดข้างต้นด้วยการโจมตีทางวัฒนธรรม สื่อ และการเมืองของพวกเขา โดยถือว่าประเด็นปาเลสไตน์เป็นความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นใดๆในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อความมั่นคง ผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของทุกประเทศในภูมิภาคต่อไป

จุดสำคัญและอันตรายในเรื่องนี้คือ ชาวตะวันตกสามารถเปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่เคยเป็นและเป็นปัญหาหลักของโลกอิสลามในทศวรรษที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปาเลสไตน์เป็นจุดเชื่อมต่อของตะวันออกและตะวันตกของโลกอิสลาม โดยมีมัสยิดอัลอักซอเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในศาสนาอิสลาม ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานับตั้งแต่การยึดครองปาเลสไตน์ มีการก่ออาชญากรรมต่อชาวปาเลสไตน์หลายครั้ง ตั้งแต่การสังหารหมู่ไปจนถึงการพลัดถิ่น ซึ่งหลายคดีได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากสหประชาชาติ

ตามความเห็นขององค์การสหประชาชาติ ระบอบไซออนิสต์ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นระบอบการปกครองที่ยึดครองในดินแดนปี 1967 และการยึดครองโดยสมบูรณ์ของกรุงเยรูซาเล็มยังไม่ได้รับการยอมรับ ทางเลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกการตั้งถิ่นฐานของอิสราเอลในเวสต์แบงก์เป็นครั้งคราวว่าผิดกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สิ่งที่สำคัญและอันตรายคือ ชาวตะวันตกสามารถเปลี่ยนแนวความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับปาเลสไตน์ได้ ซึ่งสังคมอิสลามบางแห่งไม่คิดว่าตนเองเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูระบอบการปกครองนี้

สิ่งนี้ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับการทำสงครามเย็นของตะวันตกต่อโลกอิสลาม สงครามที่เปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐานและยอมรับแนวคิดอิสลามอย่างเงียบ ๆ และอย่างสมบูรณ์ในสังคมต่างๆ

Source:

https://www.islamtimes.org