ปูตินแสดงความยินดีกับอยาตุลเลาะห์ ระอีซี ประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่าน

149

ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียส่งสาส์นแสดงความยินดีกับอยาตุลเลาะห์ ระอีซี ประธานาธิบดีคนใหม่ของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในกรุงมอสโกได้เปิดเผย ถึงสารแสดงความยินดีของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ถึงอยาตุลเลาะห์  ซัยยิด อิบรอฮีม ระอีซี ประธานาธิบดีคนใหม่แห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

ใจความของสาสน์มีดังนี้:

ถึง ซัยยิด อิบรอฮีม ระอีซี

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่แห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเรามีประเพณีที่เป็นมิตรและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมาอย่างช้านาน

ฉันหวังว่ากิจกรรมของ ฯพณฯ ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมนี้จะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือทวิภาคีเชิงสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมในกิจการระหว่างประเทศ ประเด็นนี้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศรัสเซียและอิหร่านอย่างเต็มที่ และอยู่ในเส้นทางที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคต่อไป

ฉันภาวนาให้ท่านประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับมีสุขภาพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ วลาดิมีร์ ปูติน

Source: https://www.farsnews.ir