เลขาธิการฮิซบุลเลาะห์  ย้ำ อิสราเอลจะล่มสลายอย่างแน่นอน !!! 

162

เลขาธิการฮิซบุลเลาะห์แห่งเลบานอน ถือว่าคำคาดการณ์ของผู้นำการปฏิวัติอิสลามเกี่ยวกับอายุขัยของระบอบยิวไซออนิสต์นั้นเป็นประเด็นที่จริงจังยิ่ง พร้อมกับกล่าวว่า : ข้อมูลและการตรวจสอบทั้งหมดบ่งชี้ว่า เหตุการณ์เช่นนี้ (การล่มสลายของอิสราเอล)จะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอน 

ซัยยิดฮะซัน นัศรุลเลาะห์  เลขาธิการฮิซบุลเลาะห์ แห่งเลบานอนในการสัมภาษณ์อย่างละเอียดกับ “สำนักงานอนุรักษ์และเผยแพร่ผลงานของผู้นำของการปฏิวัติอิสลาม”  ชี้ถึงสุนทโรวาทของอยาตุลเลอาะห์ คาเมเนอี ในกรณีที่ว่า “จะไม่มีอิสราเอลอยู่ในอีก 25 ปีข้างหน้า” พร้อมกับอธิบายถึงความทรงจำจากท่าน  โดยกล่าวว่า : เราได้ยินคำพูดดังกล่าวนี้จากผู้นำของการปฏิวัติในที่ประชุมภายในของเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปี 2000 หลังจากชัยชนะที่มีต่อระบอบยิวไซออนิสต์ที่ท่านกล่าวว่า “หากชาวปาเลสไตน์ กองกำลังแห่งขบวนการต่อสู้ ในเลบานอนและประชาชนในภูมิภาคปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องและดำเนินแนวทางนี้ต่อไป แน่นอนว่าอิสราเอลจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ยาวนานในภูมิภาคนี้”

เลขาธิการฮิซบุลเลาะห์แห่งเลบานอนมองว่า อำนาจอธิปไตยของอิสราเอลนั้นเนื่องจากพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและการก่อสงครามถือเป็นภัยคุกคามต่อซีเรีย เลบานอน อิรักและแม้แต่ต่อสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน และกล่าวเสริมว่า : อิสราเอลในขณะนี้มีอาวุธนิวเคลียร์และมีหัวรบนิวเคลียร์มากกว่า 200 หัว และระบอบการปกครองนี้พยายามที่จะขยายอาณาเขตของตนไปทั่วทั้งภูมิภาค

ซัยยิดฮะซัน นัศรุลเลาะห์ ถือว่าอิสราเอลคือแขนของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้ โดยปฏิเสธประเด็นที่ว่าอิสราเอลเป็นระบอบการปกครองที่เป็นอิสระ พร้อมกับกล่าวเสริมว่า : อิสราเอลถือเป็นฐานทัพทางทหารหนึ่งในภูมิภาคที่ทำงานเพื่อสนองผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งการดำรงอยู่ของอิสราเอล อำนาจของอิสราเอลและการยกระดับสถานภาพของมันโดยผ่านสันติภาพและไม่สันติภาพนั้นถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงสำหรับทุกประเทศในภูมิภาคนี้นัยจากอิหร่านไปจนถึงปากีสถาน ซึ่งแม้แต่บรรดาประเทศในเอเชียกลาง ตุรกีและอื่นๆ

เลขาธิการฮิซบุลเลาะห์แห่งเลบานอนถือว่า คำคาดการณ์ของผู้นำการปฏิวัติอิสลามเกี่ยวกับอายุขัยของระบอบยิวไซออนิสต์นั้นเป็นประเด็นที่จริงจังยิ่ง พร้อมกับกล่าวว่า : ข้อมูลและการศึกษาตรวจสอบทั้งหมดบ่งชี้ว่า เหตุการณ์เช่นนี้ (การล่มสลายของอิสราเอล) จะเกิดขึ้นจริง แต่การการเกิดขึ้นจริงของสิ่งนี้มีเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขของการเกิดขึ้นจริงของสิ่งนี้ก็คือ ขบวนการต่อสู้ จะต้องดำเนินภารกิจของตนในภูมิภาคนี้ต่อไป จะต้องไม่ยอมจำนนต่ออิสราเอล   และสาธารณรัฐอิสลาม (แห่งอิหร่าน)เองก็จะต้องให้การสนับสนุนกลุ่มขบวนการต่อสู้ในภูมิภาคนี้ต่อไป ดังนั้นหากเรายังคงยืนหยัดต่อต้านและดำเนินไปในเส้นทางนี้ต่อไป สถานการณ์ในภาคสนามและในโลกแห่งความเป็นจริงจะบอกแก่เรา ว่า “อิสราเอลก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ในภูมิภาคนี้ได้ยาวนานถึง 25 ปี”

เลขาธิการฮิซบุลเลาะห์แห่งเลบานอนถือว่า จุดอ่อนของอิสราเอลมีมากมายและในขณะเดียวกันก็ร้ายแรงมาก โดยกล่าวว่า : นั่นคือเหตุผลที่ผมเชื่อว่า ภายใต้การมีเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชาติที่ต่อต้านการดำรงอยู่ของระบอบการปกครองนี้ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศในเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้น ผมเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นปัจจุบันและหากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า คนรุ่นนี้จะได้เข้าสู่ปาเลสไตน์และจะได้นมาซในอัลกุดส์ (เยรูซาเล็ม) และจะไม่มีอิสราเอลอีกต่อไป

 ในช่วงท้ายของส่วนที่สองในการให้สัมภาษณ์อย่างละเอียดนี้ ซัยยิดฮะซัน นัศรุลเลาะห์ ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่สำคัญของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของระบอบการปกครองนี้ และกล่าวเสริมว่า : ดังนั้นหากเราต้องการมีภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความสงบสุข มีชีวิตอยู่ในสันติภาพที่ถาวรและอำนาจอธิปไตยของชาติและบูรณภาพเหนือดินแดนและทุกประเทศในภูมิภาคมีอำนาจอธิปไตยและเสรีภาพที่แท้จริง แต่ละประการเหล่านี้ไม่อาจเข้ากันได้กับการดำรงอยู่ของอิสราเอล และสหรัฐอเมริกาและบรรดาประเทศอหังการ (มหาอำนาจ) ต้องการที่จะทำให้การดำรงอยู่ของอิสราเอลเกิดความมั่นคงโดยผ่านสนธิสัญญาสันติภาพ

source: mehrnews

fa.alalamtv