คาไซ กร้าวไล่สหรัฐออกจากอัฟกานิสถาน

347

นาย ฮาเหม็ด คาไซ ประธานาธิบดี อัฟกานิสถาน เรียกร้องให้สหรัฐ และพันธมิตรตะวันตก ออกไปจากประเทศอัฟกานิสถานโดยด่วนที่สุด โดยกำหนดเวลาให้ออกจากประเทศภายในปี ๒๐๑๔ นี้

เพรส ทีวี- คาไซ ได้กล่าวตอบโต้สหรัฐอเมริกา ในรัฐสภาอัฟนิสถานว่า “ กองกำลังทหารเพื่อรักษาความมั่นคงในประเทศ มีอำนาจ และพลังเพียงพออยู่แล้ว ที่จะปกป้องประเทศนี้ และไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่จะต้องยื่นมือขอความช่วยเหลือจากอเมริกา”

การปราศัยในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของกองทัพอัฟกานิสถาน ที่มีความสามารถในการพิทักษ์รักษาบ้านเมืองได้ มากกว่า ๙๓ เปอร์เซ็น ในสงคราม

เขายังได้กล่าวเตือน กลุ่มประเทศต่างๆในนาโต ที่ได้รับการชี้นำจากสหรัฐ ให้ตระหนักถึงปัญหาการแทรกแซงภายในประเทศอัฟกานิสถาน หลายๆครั้ง โดยคาไซได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้า ต้องการให้ประเทศต่างชาติที่เคยชินกับการเข้าไปแทรกแซงประเทศของผู้อื่นๆ ได้รู้ว่าพวกเขาจะต้องไม่ไปแทรกแซงประเทศของคนอื่น”

การปราศัย ในครั้งนี้ ยังแสดงให้เห็นอีกว่า “การเจรจาระหว่างสหรัฐ และอัฟกานิสถาน ในกรณีที่อเมริกาต้องการการให้ความร่วมมือในเรื่องความมั่นคง เพื่อที่จะได้อนุญาตให้ทหารนับพันคนที่จะตั้งถิ่นฐานอยู่ในอัฟกานิสถานต่อไป ในปี ๒๐๑๔ ได้มาถึงทางตันแล้ว”

คาไซ ได้ กล่าว ถึงสหรัฐ หลายต่อหลายครั้งว่า พยายามใช้พฤติกรรม นักล่าอาณานิคมเพื่อบังคับให้เขาเซ็นสัญญา ความมั่นคง นอกจากนี้ กลุ่มนักการเมืองอัฟกานิสถาน ก็ยังได้กล่าวเตือน ถึงสภาพที่กองทัพอเมริกาได้ส่งทหาร ประจำอยู่ในประเทศนี้อย่างถาวร ว่ามันจะมีผลเสียที่ร้ายแรงตามมา

พวกเขา ได้กล่าวว่าวิจารณ์ กองกำลังที่ได้รับการชี้นำจากสหรัฐอย่างรุนแรง ว่า คนเหล่านี้คือกองกำลังที่ได้ก่ออาชญากรรมที่ไม่น่าให้อภัย ต่อ บรรดา เด็กๆและสตรีๆ ชาวอัฟกัน นับตั้งแต่พวกเขาเริ่มบุกโจมตีประเทศนี้ในปี ๒๐๐๑ จนถึงกระทั่งบัดนี้ ประชาชนนับพันคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ ต้องเสียชีวิต จากปฏิบัติการ ข้ามวันข้ามคืน ของ กองทัพต่างชาติและการโจมตี โดยเครื่องบินไร้คนขับที่มีเบื้องหลัง คือ CIA