วิเคราะห์: เป้าหมายของเนทันยาฮูในการเยือนแอฟริกา

155

เบนจามิน เนทัยาฮู นายกรัฐมนตรีแห่งระบอบอิสราเอล ด้วยความพยายามที่จะขยายความสัมพันธ์กับประเทศในแอฟริกาจึงเริ่มเดินทางไปทวีปแอฟริกาเป็นครั้งที่สามโดยมีข้ออ้างในการเข้าร่วมพิธีให้สัตยาบันของประธานาธิบดีเคนยา

ก่อนที่เนทันยาฮูจะออกเดินทาง ได้ชี้ว่า เขากำลังพยายามที่จะขยายความสัมพันธ์กับแอฟริกาผ่านการติดต่อกับประเทศที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางทูตกับพวกเขา

การเดินทางไปยังแอฟริกาของเบนจามิน เนทัยาฮู ( Benjamin Netanyahu ) ถือเป็นการเดินทางครั้งที่สามของเขาไปยังภูมิภาคดังกล่าวในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่อิสราเอล หลังจากที่ล้มเหลวในนโยบายที่หยิ่งยโส และการรุกรานในตะวันออกกลางมีความชัดเจนขึ้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จึงพยายามที่จะเจาะแอฟริกาและสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

ดังนั้นเป้าหมายของอิสราเอลในภูมิภาคแอฟริกาสามารถมองได้ในสามมิติ ได้แก่ ความมั่นคงทางทหาร เศรษฐกิจและการเมือง

ในภาคเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ และความมั่งคั่งทางธรรมชาติ ตำแหน่งยุทธศาสตร์และประชากรที่มีขนาดใหญ่ จึงเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับเจ้าหน้าที่ไซออนนิสม์อิสราเอล ในการลงทุนและพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายของเทลอาวีฟในการปรากฏตัวในทวีปแอฟริกา

เจ้าหน้าที่อิสราเอล กำลังพยายามที่จะขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้วยกับเป้าหมาย เช่น การปรากฏตัวที่มากขึ้นในทวีป และการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจแอฟริกา และในอีกด้านหนึ่ง พวกเขาพยายามที่จะยัดเหยียดประเทศเหล่านี้ให้ตกอยู่ในการควบคุมของตนผ่านสัญญาการกู้ยืม และความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุอัตราตามที่พวกเขาต้องการ

สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของเทลอาวีฟกับทวีปแอฟริกา ในขณะที่รายงานทางเศรษฐกิจแสดงถึงสภาพเศรษฐกิจที่เลวร้ายของอิสราเอล

Khalid Qadum ผู้แทนขบวนการฮามาส (Hamas) ในกรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน กล่าวว่า “เรามองเห็นการค้าสีดำของอิสราเอลในแอฟริกาและประเทศอื่นๆ”

ในเวทีการเมือง อิสราเอลกำลังแสวงหาการสนับสนุนจากประเทศในแอฟริกา ด้วยการสนับสนุนทางการเมืองของประเทศเหล่านี้ในองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรต่างๆรวมทั้งสหประชาชาติ

Aryan Khanna นักเขียนชาวยิวไซออนิสต์เขียนในเรื่องนี้ว่า : “เนทันยาฮู ในการเดินทางไปแอฟริกามีความพยายามที่จะฟื้นฟูสถานะของอิสราเอลในแวดวงนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหประชาชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งแรงสนับสนุนจากประเทศในแอฟริกาเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับอิสราเอล

ขณะที่หลายประเทศในแถบทวีปนี้เคยตกเป็นอาณานิคมเป็นเวลาหลายปี ซึ่งตามเนื้อผ้าแล้ว พวกเขาย่อมมีความคิดอิสระและจุดยืนที่ต่อต้านชาติล่าอาณานิคม และจำนวนมากให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวแบบอุดมคติของชาวปาเลสไตน์ ดังนั้นเทคนิคดังกล่าวของอิสราเอลคาดว่า ไม่อาจทำให้พวกเขาสั่นคลอน

เมื่อนานนี้ ประธานาธิบดีแห่งแอฟริกาใต้ Jacob Zuma ได้กล่าวถึงนโยบายของอิสราเอลในเรื่องการรักษาอาชีพและการดำเนินนโยบายการแบ่งแยกชาติพันธ์ต่อชาวปาเลสไตน์ ได้อธิบายถึงนโยบายต่อต้านชาวปาเลสไตน์ของอิสราเอลเพื่อรักษาเสถียรภาพของการยึดครองและการแบ่งแยกชาติพันธ์

ในด้านการทหารและการรักษาความปลอดภัย การปรากฏตัวในแอฟริกาก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับอิสราเอล

เจ้าหน้าที่ของอิสราเอลต้องการขายอาวุธและยุทโธปกรณ์ รวมถึงความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

พวกเขาให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อการร้ายและกลุ่มก่อการร้ายบางกลุ่มอย่างลับๆที่มีการเคลื่อนไหวในภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกันและมุ่งสร้างความแตกแยกระหว่างชาวแอฟริกา และขยายช่องว่างระหว่างชาวมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิม

โดยสรุปแล้ว สามารถประเมินการเดินทางของเนทันยาฮูและความพยายามหลายๆครั้งของเขาได้ว่า เป็นไปเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์กับประเทศในแอฟริกาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามที่พวกเขาต้องการ

Source: parstoday.com