ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ประกาศ วันนี้การต่อสู้กับยิวไซออนิสต์ถือเป็น “วาญิบ” เหนือโลกอิสลาม!

336

ตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม ในการปฏิบัติกับศัตรูที่เข้ามายึดครองแผ่นดินของอิสลาม ถือเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องมีการต่อสู้ (ญิฮาด) ในทุกวิธีการที่เป็นไปได้ และด้วยเหตุนี้เอง การต่อสู้กับรัฐเถื่อนไซออนิสต์ จึงเป็นความจำเป็น (วาญิบ)สำหรับโลกอิสลามในวันนี้

เมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา (วันตรุษอีดิ้ลฟิฏร์) ข้าราชการ ประชาชนและบรรดาทุตานุทูตประเทศอิสลามเข้าพบอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านถือว่า “การสร้างความแตกแยก” คือปัญหาที่สำคัญที่สุดและเป็นบาดแผลที่ใหญ่ในเรือนร่างของโลกอิสลาม

ผู้นำสูงสุดยังได้ชี้ถึงบทบาทของศัตรูในการจุดเปลวเพลิงเพื่อสร้างความแตกแยก โดยกล่าวเสริมว่า การมีเอกภาพและการหลีกเลี่ยงจากความแตกแยก ถือเป็นคุณประโยชน์กับประเทศอิสลามทั้งสิ้น และในประเด็นปาเลสไตน์นั้นถือเป็นปัญหาหลักของโลกอิสลามซึ่งจะต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและอย่าปล่อยให้ลืมเลือนเป็นอันขาด

การฉวยโอกาสของศัตรู

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องวันอีดฟิฏร์อันจำเริญ และได้ชี้ถึง “การฉวยโอกาสของศัตรู” ในการสร้างความแตกแยกในหมู่ชนเผ่า นิกายและดินแดน โดยกล่าวเสริมว่า การสนับสนุนของสมาชิกสภาคองเกรสของอเมริกาต่อสังคมอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ที่ตรงกันข้ามกับสังคมชีอะฮ์ ในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นเป็นศัตรูกับอิสลามและประเทศอิสลามอย่างเปิดเผย ทั้งหมดนั้นคือแผนการอันชั่วร้ายและสกปรกของพวกเขา ซึ่งประเด็นนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมีความระมัดระวังและน่ากังวลเป็นอย่างมาก แต่ทว่า ช่างน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐฯอิสลามทั้งหลายต่างได้เพิกเฉยกับศัตรูเหล่านี้

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ถึงการปะทะ การต่อสู้กันและเหตุการณ์นองเลือดในสถานที่ต่างๆของโลกอิสลาม เช่น ในเยเมน ซีเรีย อิรักและแอฟริกาเหนือ โดยเน้นว่า การสร้างความแตกแยกนั้นเป็นอันตรายต่ออิสลามและประชาชาติอิสลาม ซึ่งในทางตรงกันข้าม ความใกล้ชิดของประเทศอิสลามทั้งหลายและหลีกเลี่ยงจากการปะทะกันเองในประเทศต่างๆมันสอดคล้องกับวิทยปัญญาของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นผลประโยชน์กับประเทศทั้งหลายในโลกอิสลาม

ความหมายของเอกภาพในอิสลาม

ผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การเดินขบวนในวันอัลกุดส์จากการเข้าร่วมของบรรดาประชาชนชาวอิหร่านในเตหะรานและในเมืองต่างๆทั่วประเทศ ในการปกป้องสิทธิของประชาชนชาวปาเลสไตน์ คือ ตัวอย่างหนึ่งของความภาคภูมิใจในเอกภาพของอิสลาม และกล่าวว่า ความหมายของเอกภาพในอิสลามก็คือ “ประชาชนชีอะฮ์ที่กำลังถือศีลอดได้ออกมาเดินขบวนตามท้องถนนโดยแสดงถึงความเป็นหนึ่งใจเดียวกันกับชาวปาเลสไตน์ที่เป็นชาวซุนนี”

ปัญหาปาเลสไตน์ คือ ปัญหาหลักของโลกอิสลาม

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังถือว่า การไม่ใส่ใจและลืมเลือนต่อประเด็นปาเลสไตน์ คือ อันตรายอันยิ่งใหญ่ในโลกอิสลาม โดยกล่าวว่า ปัญหาปาเลสไตน์ คือ ปัญหาหลักของโลกอิสลาม ในขณะที่บางประเทศชาติอาหรับกลับไม่ให้ความสำคัญในประเด็นนี้ อีกยังได้มีการลืมเลือนด้วย

การต่อสู้กับรัฐเถื่อนไซออนิสต์เป็นความจำเป็นสำหรับโลกอิสลามในวันนี้

ผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ถึงการยึดครองประเทศปาเลสไตน์และการขับไล่ประชาชนชาวปาเลสไตน์ให้ออกจากถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยของตน โดยกล่าวเสริมว่า ตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม ในการปฏิบัติกับศัตรูที่เข้ามายึดครองแผ่นดินของอิสลาม ถือว่าเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องมีการต่อสู้ในทุกวิธีการที่เป็นไปได้และด้วยเหตุนี้เอง การต่อสู้กับรัฐเถื่อนไซออนิสต์ จึงเป็นความจำเป็นสำหรับโลกอิสลามในวันนี้

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าววิพากษ์วิจารณ์การไม่ยอมรับในการต่อสู้นี้ของบางประเทศอิสลาม และยังถือว่า ประชาชาติอิหร่านได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนแล้ว และยังกล่าวเสริมอีกว่า โลกอิสลามนั้นต้องการเอกภาพและพันธมิตรที่แท้จริงและประชาชาติอิสลามนั้นจะต้องมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันและนี่คือหน้าที่ๆสำคัญของรัฐบาลทั้งหลายที่จะต้องมีความรับผิดชอบ

Source: fa.alalam