พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว

565

 

ความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว

อิสลาม คือศาสนาที่มีความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว อิสลามสอนว่ามีพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นต้นกำเนิดและ เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาล หลักความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเรียกว่า “เตาฮีด” นี่คือรากฐานสำคัญของอิสลาม และปรากฏให้เห็นอยู่ในหลักความเชื่อ ซึ่งเด็กมุสลิมต้องเรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อย หลักความเชื่อดังกล่าวคือการกล่าวว่า : ลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ – ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลออฺ

“อัลลอฮฺ” คือชื่อภาษาอาหรับของพระผู้เป็นเจ้า เมื่ออัล-กุรอานถูกประทานมาเป็นภาษาอาหรับ ชาวมุสลิมจึงนิยมใช้ชื่อภาษาอาหรับสำหรับเรียกพระผู้เป็นเจ้า แม้แต่ชาวคริสเตียนในประเทศอาหรับก็ใช้คำว่า “อัลลอฮฺ” ในบทสวดของพวกเขา

ด้วย หลักคำสอนที่ว่า มีพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสำหรับมวลมนุษยชาติ อิสลามได้สนับสนุนส่งเสริมจิตสำนึกแห่งความเป็นภราดรภาพและความเสมอภาคสู่ สังคมมนุษย์  มนุษย์ทั้งหมดล้วนมีเกี่ยวข้องกับพระผู้เป็นเจ้าอย่างเท่าเทียมกันในหนทาง เดียวกัน อัล-กุรอานได้นำเสนอหลักความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวไว้ในโองกา รสั้นๆ ที่ไพเราะจับใจ ความว่า : “พระองค์ อัลลอฮฺนั้น ทรงเอกะ, อัลลอฮฺทรงเป็นที่พึ่ง, พระองค์ไม่ประสูติ และไม่ทรงถูกประสูติ, และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์” (อัล-กุรอาน บทที่ 112)

มุฮัมมัด(ศ.) ศาสนทูตท่านสุดท้าย

หลัง จากศาสดาอีซา(เยซู) พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งมุฮัมมัด(ศ.) มาในฐานะศาสดาและศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺท่านสุดท้าย ด้วยสภาวะการเป็นศาสดาของท่านนี้เอง ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการชี้นำมนุษยชาติได้มาถึงจุดสูงสุดและสมบูรณ์ แบบ

ศาสดา มุฮัมมัดถือกำเนิดในเมืองมักกะฮฺแห่งดินแดนอาหรรับ ในครอบครัวที่สืบสายมาจากศาสดาอิบรอฮีมทางฝ่ายอิสมาอีลบุตรชายของท่าน ในวัยสี่สิบ ศาสดามุฮัมมัดได้รับการประทานโองการเป็นครั้งแรกจากพระผู้เป็นเจ้าโดยผ่าน ญิบรีล(กาเบรียล) ประมุขแห่งเทวทูต

ท่าน ได้เรียกร้องให้ชาวเมืองมักกะฮฺ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บูชาเทวรูป ให้หันมาเคารพสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว และให้ใช้ชีวิตไปตามบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นการรับรองความสันติสุขและความปรองดองกันในความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์ ประชาชนชาวมักกะฮฺส่วนใหญ่ปฏิเสธไม่ยอมรับคำสอนของท่าน บรรดาสาวกซึ่งมีจำนวนเพียงน้อยนิดของท่านไม่ได้ยับยั้งท่านศาสดาจากการ ดำเนินภารกิจของท่านต่อไป มุฮัมมัด(ศ.) ยังได้รับการสนับสนุนในภารกิจของท่านอย่างเต็มที่จากสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหญิงคอดีญะฮฺ ภรรยาของท่าน และท่านอะลี(อ) ลูกพี่ลูกน้องของท่าน

หัวหน้า บรรดาผู้บูชาเทวรูปในเมืองมักกะฮฺ ผู้ซึ่งไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงสถานะของตัวเอง ได้เริ่มต้นแผนการต่อต้านท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) และศาสนาอิสลาม ดังนี้

ขั้นแรก พวกเขาเริ่มโฆษณาว่าร้ายต่อศาสดามุฮัมมัด

ขั้นต่อมา พวกเขาเริ่มห้ามไม่ให้ทำการติดต่อคบหาสมาคมและค้าขายกับชาวมุสลิม

ขั้นสุดท้าย พวกเขาได้วางแผนลอบสังหารท่านศาสดา

ใน ขณะนั้นเอง คำสอนของท่านศาสดาเป็นที่ยอมรับอย่างมากในหมู่ชาวเมืองมะดีนะฮฺ เมืองทางภาคเหนือของดินแดนอาหรับ ดังนั้น หลังจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลำบากในมักกะฮฺมาเป็นเวลาสิบสามปี ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้อพยพไปยังมะดีนะฮฺ ที่ซึ่งท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงสิบเอ็ดปีสุดท้ายแห่งชีวิตของท่าน

ใน มะดีนะฮฺนี้เอง ที่ท่านศาสดาได้ก่อตั้งประชาคมของอิสลามขึ้นเป็นแห่งแรก ด้วยหลักคำสอนแห่งพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว และสร้างความเป็นภราดรภาพขึ้นในหมู่ชาวมุสลิม

อัล-กุรอาน

บทบัญญัติ ที่ศาสดามุฮัมมัดได้รับจากพระผู้เป็นเจ้าตลอดระยะเวลาเกือบยี่สิบสามปีแห่ง ภารกิจของท่านนั้น ได้ถูกรวบรวมไว้ในรูปแบบของเล่มหนังสือ และชาวมุสลิมทุกคนถือว่าเป็นคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม บทบัญญัตินี้เรียกว่า “อัล-กุรอาน”

อัล-กุ รอานได้รับการเก็บรักษาโดยบรรดามุสลิมให้อยู่ในรูปแบบดั้งเดิมของมัน ชาวมุสลิมเก็บรักษามันไว้ในรูปแบบของงานเขียนและในการจดจำจากรุ่นสู่รุ่นมา ตลอดสิบสี่ศตวรรษ แม้กระทั่งชาวมุสลิมที่ไม่มีความคุ้นเคยกับภาษาอาหรับยังสามารถเรียนรู้วิธี การอ่านคัมภีร์อัล-กุรอานภาษาอาหรับได้

โดย : เมาลานา ซัยยิด มุฮัมมัด ริซวี
แปล/เรียบเรียง โดย เญาฮาเราะห์
ที่มา ahlulbait.org