ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ชี้ การเลือกตั้งจะต้องมีความปลอดภัยและโปร่งใส

148
หนึ่งในของแผนการณ์ของศัตรู คือ การใช้ประโยชน์จากจุดด้อยและปัญหาทางเศรษฐกิจ เพื่อต้องการทำลายประชาติอิหร่าน/การเลือกตั้งจะต้องมีความปลอดภัยและโปร่งใส

เมื่อช่วงเช้าของวันพุธที่ผ่านมา บรรดาผู้บัญชาการทหารและส่วนหนึ่งของกองพลทหารในสี่เหล่าทัพ เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม เนื่องในวันกองทัพแห่งชาติ ซึ่งท่านผู้นำได้ชี้ถึงบทบาทของการมีอำนาจ และขีดความสามารถและแรงจูงใจที่สูงส่งในการรักษาความมั่นคงของชาติ ถือว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ โดยท่านผู้นำยังเน้นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาคเศรษฐกิจ ,วิทยาศาสตร์และการวิจัย , การศึกษาและวัฒนธรรม ซึ่งถือว่า เป็นหน้าที่หลักอันดับแรกของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จากการป้องกันการเข้าถึงเป้าหมายของศัตรูและท่านผู้นำการปฏิวัติ ยังกล่าวว่า หน้าที่หลักของบรรดาเจ้าหน้าที่ ในการติดตามนโยบายทางเศรษฐกิจต้านทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างงานและการผลิต และมีความพยายามอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาการดำรงชีพของประชาชน อีกทั้งการยืนหยัดต่อชาติมหาอำนาจและการไม่หวาดกลัวต่อภัยคุกคามของพวกเขา

ผู้นำการปฏิวัติยังชี้ถึง การเลือกตั้งในวันที่ 29 อุรดิเบเฮชต์ (19 พค.) โดยถือว่าการเลือกตั้งในสาธารณรัฐอิสลามนั้น เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประชาธิปไตยแห่งอิสลาม และเป็นที่มาของเกียรติยศและศักดิ์ศรีและการมีอำนาจ อีกทั้งเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งท่านผู้นำยังเน้นอีกว่า ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐฯและผู้สมัครเลือกตั้ง จะต้องรู้ถึงคุณค่าของการเลือกตั้ง จะเป็นการเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เข้าร่วมเป็นอย่างมากและเต็มไปด้วยกับความปลอดภัยและโปร่งใส

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี  ในการพบกันครั้งนี้ เนื่องจากคล้ายวันครบรอบวันกองทัพแห่งชาติและการให้เกียรติต่อครอบครัว,ภริยาและบุตรของทหารหาญ ถือว่า เป็นผู้ที่อยู่ร่วมต่อสู้ด้วยกันอย่างแท้จริง และการกำหนดวันกองทัพโดยท่านอิมามโคมัยนี ถือว่า เป็นการดำเนินการที่ชาญฉลาดของท่าน และท่านผู้นำยังกล่าวว่า การดำเนินการนี้ นอกเหนือจากเป็นการเสริมสร้างฐานของกองทัพสาธารณรัฐอิสลามให้เข้มแข็งแล้ว ยังเป็นเหตุให้ศัตรูได้หมดหวังจากการวางแผนการณ์ร้ายของพวกเขาอีกด้วย

ท่านผู้นำการปฏิวัติ ถือว่า การกำหนดวันกองทัพโดยอิมามโคมัยนี หมายถึง การยอมรับในอัตลักษณ์ของกองทัพที่รวมถึงคุณสมบัติทั้งหมดและเงื่อนไขต่างๆ นับจากการเริ่มต้นในชัยชนะของการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านกล่าวเสริมว่า : การปกป้องและสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพ คือ ความศรัทธาในหัวใจที่ลึกซึ้งของท่านอิมาม ซึ่งจากการตัดสินใจที่ถูกต้องของท่าน ทำให้กองทัพในทุกสถานการณ์พบกับความสง่างาม

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การยืนหยัดต่อแผนการณ์ร้ายภายใน คือ หนึ่งในบัญชีในการปฏิบัติของอันสง่างามของกองทัพและยังกล่าวอีกว่า การมีบทบาทที่สำคัญของกองทัพในช่วงสงครามการป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์และการแสดงออกทางการปฏิบัติในด้านจริยธรรมที่สูงส่งและทางจิตวิญญาณที่เคียงข้างกับการมีอำนาจทางทหาร ถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังเน้นว่า ชะฮีด ศัยยอด ซีรอซี และชะฮีด บอบออี อีกทั้งส่วนมากของชะฮีดของกองทัพ ถือว่า เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติทางด้านจริยธรรมและจิตวิญญาณ ซึ่งท่านยังเน้นอีกว่า ในวันนี้ กองทัพสาธารณรัฐอิสลาม เป็นหนึ่งในกองกำลังทางความคิดและจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยกับแรงจูงใจอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สำคัญของท่านอิมามในการกำหนดวันสำคัญนี้ และจะต้องรู้ถึงคุณค่าเหล่านี้ อีกทั้งจะต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วย

ท่านผู้นำการปฏิวัติ ยังเน้นถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมของกองทัพทางจิตวิญญาณและท่านยังชี้ถึงบทบาทที่สำคัญของกองกำลังทุกเหล่าทัพในการรักษาความมั่นคง โดยท่านกล่าวเสริมว่า ความมั่นคง ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับประเทศหนึ่ง แม้ว่า กองกำลังทุกเหล่าทัพจะมีความเข้มแข็งและมีแรงจูงใจมากเพียงใด ก็จะมีอำนาจมากเพิ่มขึ้นเท่านั้น แม้ว่า จะไม่มีการเคลื่อนไหวทางทหารก็ตาม ก็จะทำให้มีความมั่นคงเกิดขึ้น

ผู้บัญชาการสูงสุดทุกเหล่าทัพ ถือว่า บรรดาผู้บัญชาการของกองทัพ จะต้องทำการฝึกอบรมมนุษย์ให้เป็นแบบอย่างที่ดี และท่านยังชี้อีกว่า ในทุกๆวัน จะต้องนำเอาแบบอย่างทางด้านจริยธรรมของชะฮีด ศัยยอด ชีรอซี และชะฮีด บอบออี มาปฏิบัติในองค์กรที่ยิ่งใหญ่นี้

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม เน้นว่า กองกำลังทุกเหล่าทัพ คือรั้วแห่งความมั่นคงสำหรับประชาชนและท่านยังกล่าวเสริมว่า นอกเหนือจากกองกำลังทุกเหล่าทัพ ทุกหน่วยงาน ทางเศรษกิจ, การศึกษา, วิทยาศาสตร์และการวิจัย และวัฒนธรรม ก็เช่นกัน หากได้เผชิญกับเป้าหมายของศัตรู และได้เป็นส่วนหนึ่งให้เกิดความสมบูรณ์ต่อกันและกัน แน่นอนที่สุด ความสามัคคีของกองกำลังทุกเหล่าทัพ จะทำให้เกิดความมั่นคงและเสริมสร้างความเข้มแข็งและมีการพัฒนาก้าวหน้าให้กับประเทศชาติได้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า หนึ่งในของแผนการณ์ของศัตรู คือ การใช้ประโยชน์จากจุดด้อยและปัญหาทางเศรษฐกิจ เพื่อต้องการทำลายประชาติอิหร่าน โดยเน้นว่า ด้วยสาเหตุอันนี้ ในหลายปีที่ผ่านมา จึงได้ตั้งคำขวัญประจำปีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การเสริมสร้างความเข้มแข็งในปัญหาเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดและเป็นกุญแจหลักของปัญหาต่างๆ ซึ่งท่านยังกล่าวว่า ด้วยกับพื้นฐานนี้ ในการดำเนินการตามนโยบายต่างๆของเศรษฐกิจต้านทาน จะต้องสร้างให้เป็นกระบวนในการทำงาน,การขับเคลื่อนและการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างงานและการผลิตและข้าพเจ้าขอกล่าวย้ำอีกว่า ในปัญหาของการดำรงชีพของประชาชนก็เช่นกันและบรรดาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือกองกำลังทุกเหล่าทัพ

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ถึงการแสดงจุดยืนของผู้ที่ประสงค์ไม่ดีต่อการปฏิวัติอิสลาม ที่ได้ใช้จุดด้อยทางเศรษฐกิจในบ่อนทำลาย โดยกล่าวว่า เวลาที่แรงจูงใจและเป้าหมายของศัตรูนั้นเป็นที่ชัดเจน ก็ควรกระตุ้นให้บรรดาเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจต้านทานมีแรงจูงใจมากเพิ่มขึ้น และในทุกประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจได้ออกความคิดเห็น ข้าพเจ้าก็ได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่ไปแล้ว

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวเสริมว่า ความคาดหวังของข้าพเจ้าที่มีต่อบรรดาเจ้าหน้าที่ ก็คือ เวลาที่ศัตรูมีแรงจูงใจในการใช้ประโยชน์จากจุดด้อยทางเศรษฐกิจ พวกท่านทั้งหลายจะต้องพยายามที่จะขจัดจุดด้อยอันนั้นให้หมดสิ้นไปและปิดการแทรกแซงของพวกเขา

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ยังเน้นว่า : แน่นอนยิ่ง ระบอบสาธารณรัฐอิสลามและประชาชาติอิหร่านนั้น มีจุดแข็งอยู่มากมาย เหตุผลของความภาคภูมิใจในการเผชิญหน้ากับแผนการณ์ต่างๆ  นับจากการเริ่มต้นในชัยชนะของการปฏิวัติอิสลาม ด้วยกับจุดแข็งอันแปลกเหล่านี้ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพก็มีมากกว่าจุดด้วยเสียอีก

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า หนึ่งในจุดแข็งก็คือ การมีจิตวิญญาณของความกล้าหาญและความยืนหยัดของประเทศชาติต่อความโกรธและไม่พอใจของชาติมหาอำนาจ โดยกล่าวเสริมว่า หนึ่งในวิธีการของมหาอำนาจผู้ละเมิดในการสร้างความหวาดกลัวต่อประชาชาติและประเทศชาติทั้งหลาย อีกทั้งการบีบบังคับให้รับเอาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องของพวกเขาโดยการแสดงถึงการมีอำนาจฝ่ายเดียว

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า สำหรับประเทศหนึ่งในสภาพที่เลวร้ายที่สุด ก็คือ บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐต่างมีความหวาดกลัวต่อความโกรธของศัตรู เพราะว่า จะเป็นโอกาสให้กับศัตรูในการเข้ามารุกรานประเทศนั้นได้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า ในการบริหารกิจการของประเทศจะต้องใช้สติปัญญาและการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ อีกทั้งวิทยปัญญา นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องสงสัยแต่อย่างใด แต่ทว่าการไตร่ตรองอย่างรอบคอบและการมีวิทยปัญญาจะต้องควบคู่กับความกล้าหาญ

ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เน้นว่า ความหวาดกลัวและความปวดร้าวจากความโกรธของศัตรูเป็นผลให้มหาอำนาจเกิดความดื้อดึง ซึ่งถือว่าเป็นโชคที่ไม่ดีเป็นอย่างมาก

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวเสริมว่า หากว่าจะมีผู้ใดที่มีความหวาดกลัว ก็มิได้เป็นปัญหา แต่ประเทศชาติและประชาชนอย่าได้หวาดกลัว เพราะว่า ประชาชาติได้ยืนหยัดแล้ว

ท่านผู้นำสูงสุด ยังชี้ถึงความหลากหลายของแผนการณ์ นับจากช่วงเริ่มต้นของชัยชนะในการปฏิวัติอิสลาม จนปัจจุบัน โดยกล่าวว่า หากสมมุติว่า สาธารณรัฐอิสลามและประชาชาติอิหร่านมีความหวาดกลัวอำนาจต่างๆและจะถอนตัวออกจากการเผชิญหน้ากัน  ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ จะไม่มีร่องรอยหรือสัญลักษณ์ของอิหร่านและชาวอิหร่านให้เห็น

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม เน้นถึงศัตรู ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา หรือที่ใหญ่กว่าอเมริกาก็ตาม ในการเผชิญหน้ากับระบอบที่เชื่อมต่อกับประชาชนและประชาชนก็มีความรักต่อประเทศชาติของเขาและประชาชาติก็ยังมีความรักต่อระบอบนี้ อีกทั้งได้ยืนหยัดต่อศัตรูที่ไม่มีความสามารถทำผิดพลาดใดๆได้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังชี้ถึงความเป็นศัตรูของมหาอำนาจจอมกดขี่อย่างอเมริกาที่มีต่ออิหร่านนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าสงสัยแต่อย่างใด โดยกล่าวเสริมว่า คำพูดที่บอกว่า ได้ทำการตกลงกับคนนั้นคนนี้และเห็นด้วยกับเขา ถือว่าเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้อง เพราะว่าศัตรู ตั้งแต่ช่วงสมัยของท่านอิมามโคมัยนี หลังจากท่านอิมามและในรัฐบาลต่างๆก็มีอยู่เสมอแต่มีการใช้วิธีการที่หลากหลาย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เน้นว่า การมีอำนาจและการยืนหยัดของประชาชาติอิหร่านและการไม่มีผลจากความโกรธของอเมริกาและบางประเทศในยุโรป จะต้องมีอย่างต่อเนื่อง โดยท่านกล่าวอีกว่าส่วนที่สำคัญในการยืนหยัดอย่างต่อเนื่องและไม่หวาดกลัวต่อศัตรูนั้น ถือว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกองกำลังทุกเหล่าทัพ ซึ่งส่วนสำคัญหลักก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของนักเศรษฐศาสตร์และองค์กรต่างๆทาง วัฒนธรรม, การศึกษา, วิทยาศาสตร์และการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่รับผิดชอบในส่วนของวิทยาศาสตร์และการวิจัย

ในช่วงท้ายของการเข้าพบ ท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ ซึ่งท่านถือว่า การเลือกตั้งนั้นคือ ความภาคภูมิใจของประชาชาติอิหร่านที่เป็นบ่อเกิดแห่งเกียรติยศและอำนาจ อีกทั้งยังทำให้ประชาชาติอิหร่านเกิดความภาคภูมิใจในโลกอีกด้วย โดยท่านกล่าวเสริมว่า ผู้ที่ประสงค์ไม่ดีได้แสดงให้เห็นถึงอิสลามและจิตวิญญาณในทางตรงกันข้ามกับประชาธิปไตย แต่ทว่าสาธารณรัฐอิสลาม ด้วยกับประชาธิปไตยแห่งอิสลามและการเลือกตั้ง จะแสดงให้เห็นว่าคำพูดเหล่านี้นั้นไม่ถูกต้อง

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า ประชาชาติทุกๆคนในการเลือกตั้งต่างมีคิดว่ากุญแจหลักของประเทศอยู่ในกำมือของพวกเขาเอง และพวกเขาก็คือองค์ประกอบสำคัญของประเทศ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลสาม  ยังเน้นว่า ประชาชนทุกๆคน ,บรรดาผู้เข้าสมัคร,รัฐบาลและเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้ง จะต้องรู้ถึงคุณค่าและเกียรติของการเลือกตั้ง โดยท่านยังกล่าวเสริมว่า การเลือกตั้งจะต้องเป็นการเลือกตั้งที่เต็มด้วยไปกับการเข้ามาร่วมของส่วนมากของประชาชนและมีความปลอดภัยพร้อมกับความมั่นคง ซึ่งการเลือกตั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ปกปักรักษาประเทศได้เป็นอย่างดีทีเดียว

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ถึงประเด็นกระซิบกระซาบของสื่อต่างๆของศัตรูและการพยายามเพื่อจ้องทำลายการเลือกตั้ง โดยท่านกล่าวว่า ประชาชาติอิหร่านได้ตื่นตัวอย่างชาญฉลาดมาโดยตลอด ซึ่งจะมีการเผชิญกับการกระทำเช่นนี้อย่างแน่นอน

ก่อนการปราศรัยของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม นายพล ศอลิฮี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวการแสดงความยินดีเนื่องในวันเฉลิมฉลองของเดือนรอญับและวันครบรอบวันกองทัพแห่งชาติและวันตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า วันนี้ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพทั้งในภาคพื้นดิน ,ทางทะเล,ทางอากาศ และการป้องกันภัยทางอากาศ ซึ่งด้วยกับการมีอำนาจ ,ความเชื่อมั่นในตนเอง และการมอบหมายการงานต่อพระเจ้า, การปกป้องเขตชายแดนและมีศรัทธาต่อการปฏิวัติอิสลาม อีกทั้งการเตรียมความพร้อมทางด้านการต่อสู้ และเป็นที่พึ่งของทะเลที่กว้างใหญ่ของมนุษย์ผู้ศรัทธาและผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย

ที่มา : http://www.leader.ir/th/content/18052/