เรือบรรทุกสินค้ารัสเซีย ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกว่า 10,000 ตัน ถึง ‘ซีเรีย’แล้ว

222

เรือบรรทุกสินค้ารัสเซีย ขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกว่า10,000 ตัน เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนชาวซีเรีย เทียบท่าแล้ว ที่ท่าเรือ ตาร์ตัส ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศซีเรีย!!!

http://www.presstv.com/Detail/2017/04/19/518704/russia-aid-syria-ship-tartus