ผู้นำ 10 ชาติ ส่งสาส์นแสดงความยินดีแก่บัชชาร์ อัสซาด เนื่องในวาระวันชาติ

219

ผู้นำ 10 ชาติ ส่งสาส์นแสดงความยินดีแก่บัชชาร์ อัสซาด เนื่องในวาระวันชาติ ( ครบรอบ 71 ปี แห่งการเป็นอิสรภาพจากการถูกยึดครองโดยฝรั่งเศส)

http://fa.alalam.ir/news/1955391