กาซ่า ตกอยู่ในความมืดมิด เหตุโรงไฟฟ้าขาดแคลนเชื้อเพลิง

417

 tasnimnews – สำนักงานพลังงานและทรัพยากรธรรมกาซ่า เปิดเผยว่า  โรงไฟฟ้าที่มีหนึ่งเดียวในกาซ่า ต้องหยุดการผลิตกระแสไฟฟ้า เมื่อคืนวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  เนื่องจากขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะส่งต่อยังโรงไฟฟ้า

สำนักพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในฉนวนกาซา เผยว่า หลังจากสี่เดือนของการบริหารและการกู้ยืมเงินจากธนาคาร  เพื่อปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ที่จะให้โรงไฟฟ้าดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในฉนวนกาซา  และแล้วเมื่อคืนนี้โรงงานต้องหยุดการดำเนินงาน

สำนักงานดังกล่าวย้ำว่า การแบกรับภาระทางการเงินที่สูงของกระทรวงการคลัง รามุลอฮ์ ในการจัดเตรียมเชื้อเพลิง  ทำให้ไม่สามารถให้ดำเนินการช่วยเหลืองบประมานให้กับโรงงานไฟฟ้ากาซ่าได้   ซึ่งสภาพความเป็นอยู่เช่นนี้ยิ่งเพิ่มความทุกข์ทรมานและความลำบากให้กับผู้อยู่อาศัยในฉนวนกาซามากขึ้น

ในขณะที่สองสายไฟฟ้าหลักจากอิสราเอลที่ส่งต่อยังฉนวนกาซา  ถูกตัดเมื่อสองวันที่ผ่านมา  และเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลเองก็  ได้ดำเนินการล่าช้าในการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าดังกล่าว