มอสโก ทำห้องนมาซเคลื่อนที่

598

อิสลาม ออนไลน์ – พี่น้องมุสลิมในกรุงมอสโกกำลังรวบรวมเงินเพื่อสร้างห้องนมาซเคลื่อนที่ โดยมีรูปลักษณะที่สามารถเคลื่อนย้ายพ่วงกับรถใหญ่ในการเคลื่อนยังสถานที่ต่างๆ

เนื่องจากกรุงมอสโกขาดแคลนห้องนมาซเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ทำให้พี่น้องมุสลิมในกรุงมอสโก ผุดไอเดียใหม่ในการจัดทำโครงการสร้างห้องนมาซเคลื่อนที่

ห้องนมาซเคลื่อนที่ดังกล่าวประกอบด้วยห้องเล็กๆ ที่สามารถเคลื่อนที่ยังเมืองต่างๆในกรุงมอสโก โดยมีสถานที่อาบน้ำนมาซภายในตัว

มุฟตีย์กรุงมอสโก เผยว่า  โครงการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดี แต่ทว่าห้องนมาซเคลื่อนที่ดังกล่าวไม่สามารถทดแทนมัสยิดที่แท้จริงได้

ปัจจุบัน ในสหพันธรัฐรัสเซียมีมุสลิมประมาณ  23   ล้านคน   คิดเป็นร้อยละ 15   จากประชากรทั้งหมด ประมาณ 145  ล้านคน

 

.