ชาวอิหร่าน10 ล้านคน ตั้งชื่อตามศาสดา “มุฮัมมัด” และฉายานามของท่าน

1504

สำนักข่าวชีอะห์นิวส์ของอิหร่านรายงานอ้างข้อมูลจากผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนราษฎรของอิหร่าน ที่เปิดเผยว่า  การเลือกชื่อของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซล) และบรรดาอิมามมะอ์ศูม (อ) ในหมู่บรรดาทารกแรกเกิดในอิหร่านเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะชื่อและฉายานามต่างๆ ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซล)

เฉพาะชื่อ “มุฮัมมัด (ซล)”   มีจำนวน 2,575,000 คน “อะห์มัด”  761,000 คน   “อับดุลลอฮ์”  323,000 คน “รอฮีม” 152,000  คน  “ยาซีน” 900,000  คน  “นิอ์มัต” 240,000  คน   “มุศฏอฟา”  408,000 คน   “อามีน”  203,000  คน  “อะบูกอซิม”  95,000  คน

นอกจากนั้นบรรดาผู้ปกครอง จะตั้งชื่อในลักษณะที่มีคำว่า “มุฮัมมัด” ผสมกับ ฉายานามอื่นๆ  จำนวน 4,629,000  คน   เช่น มุฮัมมัด เบเฮชตี้

“มุฮัมมัด” มาจากรากศัพท์ คำว่า  “ฮัมด์” การสรรเสริญและสดุดีพระองค์อัลลอฮ์(ซบ)อย่างมาก

มุฮัมมัด(ซล) คือศาสนทูตท่านสุดท้ายของพระองค์   เป็นชื่อของศาสดาอิสลาม ซึ่งเป็นบรมศาสดาและเป็นศูนย์รวมแห่งจรรยามารยาทที่ดีงามทั้งหมดของบรรดาศาสดา

ท่านศาสดา(ซล) กล่าวว่า ผู้ใดที่ตั้งชื่อให้กับบุตรหลานของตนว่า “มุฮัมมัด” จงให้เกียรติแก่เขา  และจงเปิดทางให้เขามาเข้ามายังมัจญลิส และอย่าทำให้เขาอับอาย

ท่านได้กล่าวว่า ไม่มีสำรับอาหารใดๆจะได้รับการสรรเสริญถึงสองครั้งต่อวัน  เมื่อมีผู้ชื่ออะห์มัดหรือมุฮัมมัด นั่งร่วมสำรับอาหารนั้นด้วย

ผู้ใดที่มีชื่อมุฮัมมัด  และเขาได้รับเกียตริภายในบ้านของเขา  เมื่อเอ่ยคำว่า “มุฮัมมัด” จะพากันสรรเสริญศอลาวาต  พระองค์อัลลอฮ์(ซบ) จะทรงมอบฐานันดรที่สูงส่งให้กับครอบครัวเขาในอันอาคีเราะห์  แม้แต่ทูตสวรรค์ก็จะทรงฉงนในความเจิดจรัสแห่งนูรรัศมีของพวกเขา