ปากีสถาน เริ่มแล้วงานเมาลิดและสัปดาห์เอกภาพประจำปี

1099

ในปากีสถานมีการจัดงานเฉลิมฉลองวันเมาลิดอย่างยิ่งใหญ่เหมือนทุกปีที่ผ่านมา ได้เริ่มขึ้นแล้ว ด้วยการประดับประดาตกแต่งแสงสีและสีสันสวยงามตระการตา

ทันที่ที่จันทร์เสี้ยวของเดือนรอบิอุลเอาวัลปรากฏเห็น งานเฉลิมฉลองวันเมาลิดในปากีสถานก็ได้เริ่มขึ้น
ในปีนี้ เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งได้มีการประดับประดาตกแต่งมัสยิด ฮูซัยนียะห์ ถนนหนทางต่างๆทั่วเมือง ด้วยหลอดไฟแสงสีสวยงามตระการตา
ตามท้องถนน จะมีการเขียนโปสเตอร์ ต่างๆอย่างมากมาย โดยจะเขียนข้อความ อาทิเช่น “งานเฉลิมฉลองวันประสูติท่านศาสดามาแล้ว” “ขอแสดงความยินดีต่อเดือนรอบิอุลเอาวัลที่ทรงเกียรติและจำเริญ” “อัลลอฮ์ อัลลอฮ์ เดือนแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีได้มาถึงแล้ว”
ในการจัดงานได้มีบรรดาเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ให้ความร่วมมือและสามัคคีในการเตรียมงานอย่างจริงจัง
ภายในงานจะมีการอ่านบัรซันญี บทกวีและบทกลอนสรรเสริญท่านศาสดา(ซล) อันเป็นกิจกรรมที่สืบทอดปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานในปากีสถาน
อีกทั้งมีการจัดงานสัมมนา และนำเสนอหนังสือตำราต่างๆที่เขียนเกี่ยวกับท่านศาสดา(ซล)ออกมาวางจำหน่ายและมอบรางวัลให้กับหนังสือดีเด่นแห่งปีในด้านนี้อีกด้วย
นอกจากนั้นพี่น้องชีอะห์ ในประเทศได้ขานรับคำเรียกร้องของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) ที่ประกาศให้วันที่ 12- 17 รอบีอุลเอาวัลเป็นสัปดาห์เอกภาพ เพื่อทำการเฉลิมฉลองวันอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้พร้อมกับพี่น้องมุสลิมทั่วโลก
แกนนำชีอะห์ในปากีสถาน ที่เข้าร่วมงานเมาลิด จะออกมาเดินขบวนตามท้องถนนในเมืองอิสลามาบัด พร้อมกับมอบช่อดอกไม้ให้กับอุลามาอ์อะห์ลิลซุนะห์อย่างฉันท์มิตร ตลอดงานมีการแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับแขกผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้เป็นการแสดงถึงตัวอย่างของการสร้างเอกภาพที่ดีที่สุดในหมู่พี่น้องมุสลิม
งานเมาลิดในปากีสถานจะตกเป็นเป้าโจมตีของลัทธิวะฮาบีตักฟีรี อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ทางหน่วยงานความมั่นคง เจ้าหน้าที่และรัฐบาลมีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในงานอย่างเข้มงวด

khorasannews.com