ฉงน !! อัล-กุรอานที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ในเยอรมัน

2413

เพรสทีวี – คัมภีร์อัล-กุรอานที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ในมหาวิทยาลัยของเยอรมัน

คณะผู้วิจัยในประเทศเยอรมันได้ค้นพบต้นฉบับเก่าของคัมภีร์อัล-กุรอานที่อยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทูบิงเงิน(Tübingen) โดยนักวิจัยในโครงการโครานิกา(Coranica) แห่งมหาวิทยาลัยทูบิงเงิน ได้ค้นพบต้นฉบับนี้ และคาดว่าได้ถูกเขียนขึ้นประมาณ 20-40 ปี ภายหลังจากการเสียชีวิตของศาสดามูฮัมมัด(ศ็อลฯ) ซึ่งต้นฉบับที่ค้นพบนี้ถูกเขียนในลักษณะอักษรแบบกูฟิก(Kufic) และได้ถูกขนานนามว่า MA VI 165 โดยได้รับบริจาคเข้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ.1864 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากของสะสมของกงสุลโยฮันน์ กอตฟรีด์ เวดซ์สไตน์ (Johann Gottfried Wetzstein) แห่งแคว้น ปรัซเซียน(Prussian)

ผลการตรวจสอบด้วยคาร์บอน-14 จาก 3 ตัวอย่างที่ได้จากกระดาษของคัมภีร์-อัลกุรอานฉบับนี้ ทำให้นักวิจัยได้ข้อสรุปว่ากว่า 95 % เป็นไปได้ว่าคัมภีร์อัล-กุรอานฉบับนี้ อยู่ในช่วงคริสต์ศักราชที่ 649-675

สำหรับโครงการโครานิกาได้ทำการวิจัยคัมภีร์-อัลกุรอานในบริบทของภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ โดยใช้เอกสารต่างๆ เช่น ต้นฉบับและข้อมูลที่ได้จากการค้นพบทางโบราณคดี