กลุ่มประเทศ BRICS ยินดีต้อนรับการกลับมาของซีเรียสู่สันนิบาตรัฐอาหรับ

4

ชาติสมาชิก BRICS ในแถลงการณ์ร่วม ได้แสดงความยินดีต่อการกลับมาของซีเรียในสันนิบาตอาหรับ

รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม BRICS จัดการประชุมที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในวัน(ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566 ) ที่ผ่านมาโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เน้นย้ำด้วยการออกแถลงการณ์: สมาชิก BRICS ยินดีต้อนรับการกลับมาของซีเรียสู่สหภาพอาหรับ

ถ้อยแถลงนี้ระบุว่า สมาชิก BRICS ยังประกาศสนับสนุนความพยายามที่ทำขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อหาทางออกทางการเมืองและข้อตกลงที่เคารพอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของซีเรีย

กลุ่ม BRICS เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยรัสเซีย บราซิล อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ โดยเศรษฐกิจของพวกเขาคิดเป็น 23% ของเศรษฐกิจโลกและ 18% ของการค้าระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศอาหรับตกลงเห็นชอบให้ซีเรียกลับเข้าสู่สันนิบาตอาหรับในการประชุมวิสามัญของพวกเขาในวันที่ (7 พ.ค.) จามาล รัชดี โฆษกอย่างเป็นทางการของเลขาธิการสันนิบาตอาหรับ กล่าวว่า สันนิบาตตัดสินใจให้ซีเรียกลับสู่ที่นั่งเดิม

ในถ้อยแถลง สภาสันนิบาตอาหรับได้ยืนยันการกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้งของคณะผู้แทนรัฐบาลซีเรียในการประชุมสันนิบาตอาหรับ หลังจาก 12 ปีของการระงับการเป็นสมาชิกของดามัสกัส และประกาศว่า: มีการตัดสินใจที่จะกลับมามีส่วนร่วมของคณะผู้แทนของรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับซีเรียในการประชุมของสภาสันนิบาตอาหรับและองค์กรและสถาบันทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินใจนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม

สันนิบาตอาหรับระงับการเป็นสมาชิกของดามัสกัสในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2011 และด้วยจุดเริ่มต้นของวิกฤตในประเทศนี้ และตั้งแต่นั้นมาก็ได้กำหนดบทลงโทษทางการเมืองและเศรษฐกิจต่อประเทศนี้ ซึ่งเป็นสมาชิกของแนวร่วมขบวนการอิสลามต่อต้านยิวไซออนิสต์

การกลับคืนสู่สันนิบาตอาหรับของซีเรียทำให้วอชิงตันโกรธเคืองและอ้างว่าซีเรียไม่สมควรกลับเข้าสู่สันนิบาตอาหรับอีก และการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงทางออกของวิกฤตซีเรีย

สหรัฐอเมริกาอ้างว่าพันธมิตรของพวกเขาได้ประกาศว่าพวกเขาตั้งใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับรัฐบาลของบาชาร์ อัสซาด เพื่อยกระดับลำดับความสำคัญในประเด็นต่างๆ เช่น การแก้ปัญหาวิกฤตซีเรียให้สำเร็จ เพิ่มการเข้าถึงมาตรการด้านมนุษยธรรม สร้างเงื่อนไขที่ปลอดภัยสำหรับการส่งผู้อพยพกลับประเทศ การป้องกันกิจกรรมของ ISIS และการเผชิญหน้ากับการค้ายาเสพติดประเภท “captagon”

source:

https://www.irna.ir%D8%B9%D8%B1%D8%A8