ตาลีบันกับความหวังในการเจรจากรุงออสโล

24

โฆษกของรัฐบาลเฉพาะกาลตาลีบันในอัฟกานิสถานกล่าวว่าการเจรจาของคณะผู้แทนกับชาวยุโรปในนอร์เวย์จะทำให้เปลี่ยนบรรยากาศในอัฟกานิสถาน

รัฐมนตรีต่างประเทศตาลีบันพร้อมคณะเดินทางไปยังนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมประชุมเมื่อวันเสาร์ที่22 มกราคม

ซาบีฮุลเลาะห์ มูจาฮิดกล่าวว่า การเจรจาอย่างเป็นทางการครั้งแรกของตาลีบันกับชาติตะวันตกในดินแดนยุโรปประเทศนอร์เวย์หลังเข้ายึดอำนาจในอัฟกานิสถานจะช่วยเปลี่ยนสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศที่เสียหายจากสงคราม

โฆษกรัฐบาลตาลีบันกล่าวเสริมว่า: “รัฐบาลตาลีบันต้องการเปลี่ยนบรรยากาศของสงครามและความขัดแย้งในอัฟกานิสถานให้กลายเป็นสถานการณ์ที่สงบสุข”

ซาบีฮุลเลาะห์ มูจาฮิด กล่าวว่ารัฐบาลตาลีบันในอัฟกานิสถานได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกตะวันตกและหวังว่าจะขยายความสัมพันธ์ผ่านการทูตกับทุกประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปและตะวันตกโดยทั่วไป

คณะผู้แทนจากกลุ่มตาลีบัน นำโดยนาย อามีร์ ข่าน มุตตะกี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปยังนอร์เวย์เพื่อพบปะกับเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆ ในยุโรป รวมทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา หารือเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน , สิทธิมนุษยชนและประเด็นต่างๆในอัฟกานิสถาน.

โฆษกกลุ่มตาลีบันแสดงความหวังว่าการเจรจาของพวกเขาในออสโลกับเจ้าหน้าที่ยุโรปและอเมริกาจะสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ปัจจุบันในอัฟกานิสถานได้ ซึ่งเป็นมุมมองที่ดีอย่างมากเกี่ยวกับการเจรจาที่อาจขัดกับแนวคิดดังกล่าวก็เป็นได้

ในช่วงเวลาที่รัฐบาลตาลีบันเน้นย้ำความร่วมมือของประชาคมระหว่างประเทศกับกับตาลีบันและการยอมรับรัฐบาลตาลีบัน ประชาคมระหว่างประเทศมีความกังวลอย่างมากและมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับตาลีบันและการกระทำของกลุ่มตาลีบันในประเทศนั้น

ตาลีบันได้ยึดอำนาจในอัฟกานิสถานอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่ครอบคลุมและเคารพสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้หญิง และกลุ่มอื่นๆ ในประเทศ

ขณะที่ภายในอัฟกานิสถานนั้น ประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ การเมือง และนิกายต่างๆไม่พอใจกับตาลีบัน ประชาคมระหว่างประเทศก็ไม่พร้อมที่จะร่วมมือ ดำเนินการและยอมรับตาลีบันเป็นรัฐบาลใหม่ในอัฟกานิสถานอย่างเป็นทางการ ซึ่งขัดต่อความคาดหวังของสาธารณชน

การยืนกรานของตาลีบันในการใช้อุดมการณ์เฉพาะในการบริหารงานของรัฐบาลอัฟกานิสถาน การกำหนดข้อจำกัดบางประการต่อสตรี สื่อ และภาคประชาสังคมในอัฟกานิสถาน ทำให้ประชาคมระหว่างประเทศไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือและยอมรับตาลีบันอย่างเป็นทางการ แม้จะเรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากทางการตาลีบันก็ตาม

ประสบการณ์ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า จนกว่าตาลีบันจะเปิดฉากทางการเมืองและสังคมในอัฟกานิสถานและให้หลักประกันที่จำเป็นต่อการเคารพสิทธิของชนกลุ่มน้อย ผู้หญิง สื่อ และกลุ่มการเมือง ไม่ควรมีความหวัง ความร่วมมือ การสนับสนุน และการยอมรับอย่างเป็นทางการ ของรัฐบาลในประเทศนี้

ประชาชนชาวอัฟกานิสถานคาดหวังให้ประชาคมระหว่างประเทศไม่เข้าสู่กระบวนการยอมรับการปกครองของตาลีบันในอัฟกานิสถาน จนกว่าตาลีบันจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อให้ประชาชนมีบทบาทในรัฐบาล กลุ่มการเมืองมีส่วนร่วมในอำนาจและการเคารพในปัจเจกบุคคล และสิทธิทางสังคม

ตรงกันข้ามกับมุมมองของโฆษกตาลีบัน การเจรจาของตาลีบันในออสโลนั้น หากไม่มีมาตรการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ไม่สามารถเป็นหน้าต่างแห่งความหวังที่ตาลีบันจะหลุดออกมาจากวิกฤตการการถูกโดดเดี่ยวทางการเมืองในระบบระหว่างประเทศ

source:

https://parstoday.com