เปิดมุมมองของ “ผู้นำตาลีบัน” เกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐ

165
จากความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ สู่ความมุ่งมั่นในสิทธิมนุษยชน กลุ่มตาลีบันกล่าวว่ารัฐบาล “ชั่วคราว” ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมสถานการณ์และผลักดันการบริหารของอัฟกานิสถาน

ผู้นำตาลีบัน ฮับบาตุลเลาะห์ อาคุนซาเดห์ ออกแถลงการณ์เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน โดยประกาศว่ารัฐบาลที่ได้รับการจัดตั้งครั้งนี้จะเริ่มทำงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายชารีอะห์และระเบียบข้อบังคับในอัฟกานิสถานในไม่ช้า

“กลุ่มตาลีบันต้องการความสัมพันธ์ที่ดีและแข็งแกร่งกับเพื่อนบ้านและคนทั้งโลกโดยยึดหลักการเคารพซึ่งกันและกันและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี” ถ้อยแถลงระบุ โดยสรุปมุมมองโดยรวมของตาลีบันที่มีต่อรัฐบาล

คำแถลงกล่าวว่า: “ความสัมพันธ์ของตาลีบันกับประเทศอื่น ๆ ตั้งอยู่บนผลประโยชน์สูงสุดของอัฟกานิสถาน และในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามกฎหมาย มติ และกฎบัตรระหว่างประเทศทั้งหมดที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอิสลามและค่านิยมระดับชาติของเรา เรายังต้องการให้ประเทศต่างๆ ในโลกสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ทางการเมืองและการทูตที่ดีกับเรา และร่วมมือกับเรา ”

หัวหน้ากลุ่มตาลีบันยังเน้นย้ำ ในข้อกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐบาลของเขาตั้งแต่ปี 1996 ถึง2001 ว่า: รัฐอิสลามเอมิเรสต์ของเรากำลังดำเนินการอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิของชนกลุ่มน้อย และสิทธิของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ชาวอัฟกันทุกคน (โดยไม่มีข้อยกเว้น) มีสิทธิที่จะอยู่อย่างมั่นคง สงบสุข และมีศักดิ์ศรีในประเทศของตน

อาคุนซาเดห์ ให้คำมั่นที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจของอัฟกานิสถาน การเจริญเติบโต การพัฒนา และความเจริญรุ่งเรือง เพื่อสร้างโอกาสพิเศษสำหรับการค้าในด้านต่างๆ และเพื่อทำงานเพื่อต่อสู้กับการว่างงานและความพอเพียงของอัฟกานิสถาน

ถ้อยแถลงยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของเสรีภาพสื่อว่า : “หนังสือพิมพ์และสื่อเป็นส่วนสำคัญของสังคม ดังนั้น เราจะทำงานเพื่อความเป็นอิสระของพวกเขาและปรับปรุงกิจกรรมของพวกเขา นอกจากนี้ยังเป็นหน้าที่ของสื่อที่จะต้องรวมหลักการทางกฎหมาย ผลประโยชน์ของชาติ และความเป็นกลางในเนื้อหาด้วย”

ผู้นำตาลีบันยังกล่าวถึงประเทศเพื่อนบ้านของอัฟกานิสถาน และประเทศในภูมิภาคและทั่วโลกอีกด้วยว่า : : ดินแดนอัฟกันจะไม่ถูกใช้ขัดต่อความมั่นคงของประเทศอื่นใด และเรารับรองกับทุกคนว่าพวกเขาไม่ต้องมีรู้สึกกังวลหรือกลัวอัฟกานิสถาน และในทางกลับกัน เราขอให้พวกเขาตอบโต้ในลักษณะเดียวกัน

กลุ่มตาลีบันกล่าวในแถลงการณ์ว่า จะให้ความมั่นใจกับนักการทูต สถานทูต สถานกงสุล หน่วยงานช่วยเหลือ และนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดว่าคณะทูตจะไม่ประสบปัญหาใด ๆ และเอมิเรตอิสลามจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความปลอดภัย ดังนั้น พวกเขาจะต้องดำเนินกิจการต่อไป

Source:

https://www.isna.ir