โคโรนา :  เมื่อตะวันตก หันมาศึกษา “วิธีการทำความสะอาด”ในศาสนาอิสลามมากขึ้น  

119

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านสุขภาพขนานใหญ่ในหมู่ชาวตะวันตก มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านสุขภาพที่ยึดหลักปฏิบัติตามวิถีของประเทศมุสลิม เช่น มีการล้างมือกันอย่างสม่ำเสมอ หรือมีการใช้น้ำสะอาดในการชำระล้างในห้องน้ำ  

เนื่องจากมีคนเสียชีวิตจำนวนมาก โดยเฉพาะในยุโรปและการขาดการเข้าถึงการรักษาหรือขาดวัคซีนสำหรับไวรัสโคโรนาจนถึงวันนี้  ทำให้วิธีการป้องกันไวรัสจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

มาตรการป้องกันทั้งหมดที่ประกาศโดยองค์การอนามัยโลกและศูนย์สุขภาพในประเทศต่างๆ ได้เน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญกับสุขอนามัยส่วนบุคคลและการล้างมือเพื่อป้องกันไวรัสจากการเข้าสู่ร่างกายและติดต่อไปยังบุคคลอื่น

บางที มันมีความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างไวรัสนี้กับวิกฤตอื่น ๆ ก็คือไวรัสนี้ได้เปลี่ยนพฤติกรรม นิสัยและวิธีการปฏิบัติของทุกประเทศอย่างรวดเร็ว  และไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันส่งผลกระทบตามมา  ทั้งนี้การเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเช่นการล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นเวลา 20 วินาที ถือเป็นคำเตือนลำดับต้นๆขององค์การอนามัยโลก

การสำรวจโพลทั่วโลกของแกลลัพ (Gallup’s World Poll)  ระบุว่าจากการสำรวจในประเทศต่าง ๆ   จำนวน 62,398 คน  ในปี 2015 พบว่า  มีเพียงร้อยละ 23 ของชาวจีน และร้อยละ 30 ของชาวญี่ปุ่น  จะล้างมือหลังจากใช้ห้องน้ำ ส่วนในอิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์และสเปน  มีเปอร์เซ็นต์น้อยมากในเรื่องนี้  และตอนนี้ในอิตาลี ฝรั่งเศสและสเปน มีอัตราการตายสูงที่สุดในชาติยุโรปเนื่องจากการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา

Rose Aslan อาจารย์ภาควิชาศาสนาที่ University of Lutheran California อธิบายเรื่องนี้ในบทความของเขาว่า: การปฏิบัติตามมารยาทในศาสนาอิสลาม ควบคู่กับการใช้สบู่หรือสารฆ่าเชื้อนั้น สามารถส่งผลที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสุขภาพที่ดีและป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะของการใช้น้ำในสถานที่สุขาภิบาลเพื่อทำความสะอาดแทนทิชชูซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในยุโรปนั้น ก็เป็นอีกผลพวงหนึ่งที่ตามมาของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

 

source: iqna

avayesunnat