ผู้นำสูงสุดอิหร่าน เมินข้อเสนอเจรจาของสหรัฐฯ ชี้ ข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพียงแค่ ”การหลอกลวง”

337

ผู้นำสูงสุดแห่งอิหร่าน อยาตุลลอฮซัยยิดอาลี คามาเนอี เมินข้อเสนอเจรจาของสหรัฐอเมริกา ชี้ ข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพียงแค่”การหลอกลวง”และเป็นเพียงความต้องการบั่นทอนพลังอำนาจของประชาชาติอิหร่านเท่านั้น

ผู้นำการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน อยาตุลลอฮซัยยิดอาลี คามาเนอี กล่าวในระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่ตุลาการของอิหร่าน ณ กรุงเตหะรานวันนี้ เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอการขอเจรจาครั้งล่าสุดโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของเขา ท่ามกลางแคมเปญ “แรงกดดันสูงสุด” ต่ออิหร่าน

“หลังจากล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายโดยใช้การกดดันต่างๆ ศัตรูกำลังพยายามออกมาเสนอการเจรจาพูดคุย โดยเข้าใจว่าอิหร่านมีจิตใจโน้มเอียงและกล่าวว่าประเทศอิหร่านจำเป็นต้องพัฒนาไปข้างหน้า แน่นอนประชาชาตินี้จะต้องก้าวหน้า แต่ มันจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีพวกศัตรูมาเกี่ยวข้องและเกิดขึ้นในสภาพที่พวกศัตรูเองจะไม่ได้เข้าใกล้”

ผู้นำการปฏิวัติยังกล่าวต่อไปว่า “ในความเป็นจริงข้อเสนอของวอชิงตันนั้นหมายถึงการตัดอิหร่านออกจากเข้าถึงการพัฒนาอาวุธต่างๆและการจำกัดองค์ประกอบของอำนาจ และด้วยความกลัวต่ออิหร่านอเมริกันพยายามที่จะนำอิหร่านเข้าสู่โต๊ะเจรจา เพื่อพวกเขาจะได้นำอาวุธพร้อมทั้งองค์ประกอบแห่งอำนาจเหล่านี้ออกไปและสร้างความหายนะให้กับประเทศได้”

ผู้นำการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านยังกล่าวต่อไปว่า “ในกรณีที่เตหะรานยอมรับข้อเสนอหรือยอมรับความต้องการของสหรัฐ สหรัฐอเมริกาจะสร้างความเสียหายให้กับชาติอิหร่าน และในกรณีที่อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอสหรัฐฯจะเพิ่มแรงกดดันทันทีเช่นเดียวกับการรณรงค์ทางการเมืองและการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อต่อต้านสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน”

ผู้นำการปฏิวัติยังยืนยันอีกครั้งว่า “อิหร่านจะไม่ท้อถอยต่อการเผชิญหน้ากับการลงโทษที่โหดร้ายและไร้เกียรติของสหรัฐ และจะดำเนินต่อไปบนเส้นทางสู่ความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง รัฐบาลสหรัฐคือรัฐเสื่อมทราม,โหดร้ายที่สุดในโลก อีกทั้งอยู่เบื้องหลังสงครามการปลุกระดมและการเอารัดเอาเปรียบประเทศอื่นๆ อยู่ตลอดเวลา อิหร่านจะไม่มีวันถอยหลังและยอมจำนนต่อมาตรการที่น่ารังเกียจเหล่านี้โดยเด็ดขาด”

อ้างอิง: presstv