อิสราเอลจู่โจม เข้ายึด แผ่นดินปาเลสไตน์

529

 

ตามรายงานของสำนักข่าว ปาเลสไตน์ มาอาน เมื่อวันที่ ๒๗ กุมพาพันธ์ที่ผ่านมานี้ ทางการอิสราเอล

ได้ใช้รถแทรกเตอร์ เข้ารื้อทำลาย อาคาร และที่พักอาศัยของชาวปาเลสไตน์ ในแผ่นดินทางตอนเหนือ

ของเขตเวสแบงค์ ซึ่งอยู่ติดกับเมืองอัลวัดทางตอนใต้ของนาบเลซ เพื่อขยายเขตเมือง โดยไม่ได้รับการอนุญาต

นาย ฆัซซาน ดอคลาส เจ้าหน้าที่ชาวปาเลสไตน์ ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าว มาอานว่ากลุ่มคนเหล่านี้

ได้ทำการตั้งถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมาย ในเมืองอัลวัดแห่งนี้ นับเป็นอีกเมืองหนึ่งที่พลเรือนอิสราเอล มีเป้าหมาย

ในการยึดครองพื้นที่ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๑๐ เฮคเตอร์ ที่ถูกปิดล้อมไว้ เพื่อทำการขยายเมืองอย่างผิดกฎหมาย

โดยปกติแล้วพลเรือน อิสราเอล จะเข้ารุกราน ด้วยการเผารถ และทำลายผลผลิตการเกษตรอยู่เสมอ

ตามแถลงการณ์ของสหประชาชาติเพื่อการประสานงานกิจการด้านมนุษยธรรม ในปีที่แล้ว พลเรือนอิสราเอลได้

โจมตีชาวปาเลสไตน์ ในระดับที่รุนแรง ถึง ๓๙๙ ครั้ง ในเขตเวสแบ๊งค์

อิสราเอล ได้เข้ายึด แผ่นดิน กุดส์ ทางตะวันออก ฉนวนกาซ่า และเขตเวสแบ็งค์ หลังจากสงคราม ๖ วัน

ในปี ๑๙๖๗ แม้ในปี ๒๐๐๕ จะต้องล่าถอยออกไป แต่ทว่าอิสราเอลก็ยังคงกำหนดให้แผ่นดินในเขตเหล่านี้

ยังคงเป็นเป้าหมายในการโจมตีต่อไป

สหประชาชาติ ถือว่า พลเรือนอิสราเอลที่ละเมิดเขตแดนปาเลสไตน์ คือ พลเรือนเถื่อนตามสนธิสัญญาเจนีวา

ที่ระบุห้าม คู่สงคราม ปลูกสร้างอาคาร และที่อยู่อาศัยบนแผ่นดินที่ยึดครอง