ศูนย์วัฒนธรรมฯอิหร่าน ร่วม ส. ศิษย์เก่าไทย-อิหร่าน จัดงานเสวนาวิชาการเนื่องในวันกุดส์สากล ประจำปี

652

ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าไทย-อิหร่าน จัดงานเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “ทิศทางขบวนการแห่งการต่อสู้เพื่อปาเลสไตน์ในวันนี้ เนื่องในวันกุดส์สากล ประจำปี (International Quds Day) ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

ในโอกาสนี้ งานเสวนาวิชาการดังกล่าว จะถูกจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ 1 ชั้น3 โรงแรม อัลมีรอซ ถนนรามคำแหง 5กรุงเทพฯ เวลา 14.30 – 19.00 น. โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิเคราะห์ และนักวิชาการ จากหลายฝ่ายและสถาบัน ได้แก่ 1) ฮุจตุลอิสลามวัลมุสลิมีน ซัยยิด สุไลมาน ฮูซัยนี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันศึกษาศาสนาอัล-มะฮฺดี และประธานมูลนิธิอัล-มะฮฺดีแห่งประเทศไทย 2) อาจารย์ทนง ขันทอง ดำรงตำแหน่ง Communication director บลจ. บัวหลวง และนักวิเคราะห์ข่าว คอลัมนิสต์ 3) อาจารย์ อาทิตย์ ทองอินทร์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะ แสดงความคิดเห็น และแบ่งปันข้อมูล ภายใต้ประเด็นอันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์และความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลาง ในแง่ของทิศทางขบวนการแห่งการต่อสู้เพื่อปาเลสไตน์ในปัจจุบัน นอกจากนี้งานเสวนาดังกล่าว ยังได้บรรณาธิการนิตยสาร MToday นาย สมพร หลงจิ มาเป็นผู้ดำเนินรายการอีกด้วย

อนึ่ง วันกุดส์สากล หรือ International Quds Day ถูกสถาปนาขึ้นครั้งแรกในปี 1979 โดยอิมามรูฮุลลอฮ์ มูซาวี อัล โคมัยนี ผู้ปฏิวัติและสถาปนารัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ที่ได้ประกาศ ให้ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอน เป็น “วันอัลกุดส์สากล” อันเป็นวันแห่งการปลดปล่อย “อัลกุดส์” กิบลัตแรกของมวลมุสลิมจากการยึดครองของยิวไซออนิสต์ และเป็นวันแห่งการต่อสู้กับระบอบไซออนิสต์ (อิสราเอล) ที่เข้ามารุกรานและยึดครองแผ่นดินปาเลสไตน์ และเรียกร้องสิทธิเสรีภาพคืนให้แก่ประชาชนผู้ถูกกดขี่ชาวปาเลสไตน์ ซึ่งนับแต่นั้นเป็นต้นมา มวลมุสลิมทั่วทั้งโลกจึงก็ได้น้อมรับ คำประกาศดังกล่าว และได้ร่วมกันออกมาชุมนุมประท้วง และจัดงานรำลึกถึงอัลกุดส์ ในทุกๆวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนของทุกๆ ปี

ทั้งนี้ เป้าหมายของการประกาศให้วันศุกร์สุดท้ายเดือนรอมฎอน เป็นวันกุดส์สากลของอิมามโคมัยนี คือ การสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นในหมู่มุสลิม โดยการหยิบยกประเด็นการปลดปล่อยมัสยิดอัลอักศอ (อัลกุดส์) ที่ระบอบไซออนิสต์ได้ยึดครองมาเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียว เพราะอัลกุดส์ เป็นกิบลัตแห่งแรกของมวลมุสลิม และเป็นแผ่นดินที่อยู่อาศัยของมุสลิมชาวปาเลสไตน์ ซึ่งเปรียบดังพี่น้องสายเลือดเดียวกันของชาวมุสลิมทั่วโลก ที่จำเป็นต้องปกป้องและดูแล ตามหลักธรรมคำสอนของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) แห่งอิสลาม ต่อไปนี้คือสุนทรพจน์ของอิมามโคมัยนี ที่ได้กล่าวเอาไว้ในวันแห่งประวัติศาสตร์ วันนั้นว่า

ข้าพเจ้าขอเชิญชวนมวลมุสลิม และนานาประเทศมุสลิมทั่วทั้งโลก ให้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนอันจำเริญ เพื่อต่อต้านและหยุดการทำลายล้างของพวกอิสราเอล ซึ่งเป็นวันที่เต็มไปด้วยอานุภาพ เป็นวันที่สามารถจะชี้ชะตากรรมของพี่น้องชาวปาเลสไตน์ได้ ข้าพเจ้าขอให้ชื่อวันดังกล่าวว่า วันกุดส์สากลและขอให้ทุกคนช่วยกันผลักดันวันอันยิ่งใหญ่นี้ไปสู่นานาประเทศ ให้เป็นวันสำคัญเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิอันชอบธรรมของประชาชาติมุสลิมแห่งปาเลสไตน์ ขอพระองค์ทรงทำให้มวลมุสลิมมีชัยชนะเหนือผู้ปฏิเสธทั้งมวลด้วยเถิด

นอกจากนี้ วันกุดส์สากล ยังไม่ได้เป็นเพียง วันเฉพาะสำหรับการปลดปล่อยมัสยิดอัลกุดส์เท่านั้น ทว่าคือ วันแห่งการร่วมแสดงพลังของมวลประชาชาติผู้ถูกกดขี่ ต่อกรกับเหล่าทรราช ชาติมหาอำนาจ และระบอบการปกครองที่อธรรม

ในประเทศไทยได้มีการจัดงานรำลึกถึงอัลกุดส์และชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้แก่ชาวปาเลสไตน์ จากการรุกรานของรัฐอิสราเอล เนื่องในวันอัลกุดส์สากล ทุกๆปี เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 โดยประมาณ

ในวันดังกล่าว เช่นทุกปี ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ 23 มิถุนายน จะมีประชาชนชาวไทยจากหลายภาคส่วน ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ตัวแทนองค์กร นักเคลื่อนไหวอิสระ และโดยเฉพาะมุสลิมจากจังหวัดต่างๆ เดินทางมารวมตัวกัน เพื่อแสดงพลังต่อต้านความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชาวปาเลสไตน์ และร่วมประณามการถล่มปาเลสไตน์ของรัฐอิสราเอล จนทำให้มีผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมาก กลุ่มผู้ชุมนุมมักชูธงชาติปาเลสไตน์และรูปภาพผู้เสียชีวิตในเหตุความรุนแรงในขณะเดินขบวน ไปยังสถานทูตอิสราเอล เพื่อปักหลักชุมนุม แถลงการณ์ประณามอิสราเอลจากการกระทำดังกล่าว และเรียกร้องให้หยุดการโจมตีและเข่นฆ่าชาว ปาเลสไตน์

(ภาพผู้ชุมนุมโดย ยูซุฟอาลี โต๊ะหวัง/ Source: publicpostonline)