ยูซุฟ ก็อรฎอวี จวกผู้นำชาติอาหรับที่เข้าร่วมประชุมกรุงริยาดกับปทรัมป์ ชี้ ขัดแย้งกับคุณค่าที่แท้จริงของอิสลาม..!

239

การเข้าร่วมประชุมสุดยอดของผู้นำชาติอาหรับและโลกอิสลามของประเทศต่างๆในอ่าวเปอร์เซียและประเทศอิสลาม ที่สหรัฐอเมริกาและซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำนั้น มันขัดแย้งต่อหลักการและบัญญัติของศาสนาอิสลาม และนี่คือแผนการลดบทบาทของประเทศอิสลาม

ยูซุฟ ก็อรฎอวี ชี้ว่า ซาอุดิอาระเบียได้ดำเนินการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำชาติอาหรับและโลกอิสลาม โดยการเข้าร่วมของสหรัฐอเมริกานั้นถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติต่อโลกอิสลามและอารยะธรรมอิสลาม อีกทั้งยังถือว่าเป็นการปฏิบัติตามที่ปราศจากการคิดคำนวณเพื่อที่จะทำให้ซาอุดิอาระเบียนั้นมีอำนาจเหนือประเทศอิสลามทั้งหลาย และนี่คือแผนการของยิวที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างภาพที่น่าเกลียดในการทำลายเอกลักษณ์และโครงสร้างที่งดงามของอิสลาม

บรรดานักวิชาการศาสนาจากสถานที่ต่างๆทั่วโลกได้เข้าพบ ยูซุฟ ก็อรฎอวี นักเผยแพร่และหัวหน้าสมาพันธ์นักวิชาการมุสลิมโลก โดยได้ชี้ถึง “การจัดประชุมสุดยอดผู้นำชาติอาหรับและโลกอิสลาม ที่มีประธานาธิบดีสหรัฐฯเข้าร่วมกับประเทศโลกอิสลาม และชาติอาหรับทั้งหลายถือว่า เป็นการจัดประชุมที่ไม่มีเกียรติและปราศจากการคิดไตร่ตรองโดยต้องการให้ซาอุดิอาระเบียมีอำนาจเหนือประเทศอิสลามทั้งหลาย และนี่คือแผนการของยิวที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างภาพที่น่าเกลียดทำลายเอกลักษณ์และโครงสร้างที่งดงามของอิสลาม”

เชคยูซุฟ ก็อรฎอวี ยังเสริมอีกว่า ซาอุดิอาระเบียได้นำแนวทางและวิธีการของผู้ปฏิเสธมาใช้ในการคัดสรรผู้นำของตนเอง และกำลังนำมาใช้กับประเทศต่างๆ และลัทธิวะฮาบีไม่มีความเหมาะสมใดๆที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของโลกอิสลาม อีกทั้งการกระทำของซาอุดิอาระเบียในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการทรยศต่ออิสลามและชาวมุสลิมทั่วโลก

เชคยูซุฟ ก็อรฎอวี ยังเผยอีกว่า ศัตรูที่แท้จริงของโลกอิสลามคือกลุ่มแนวคิดสุดโต่งและลัทธิวะฮาบีของซาอุดิอาระเบีย และปัจจุบันชาติอาหรับและประเทศอิสลามอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการแสวงหาผลประโยชน์ของซาอุดิอาระเบีย ด้วยเหตุนี้ซาอุดิอาระเบียจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและจะเป็นผู้นำในการต่อต้านกลุ่มสุดโต่งและกลุ่มก่อการร้ายได้อย่างไร….!

เชคยูซุฟ ก็อรฎอวี กล่าวทิ้งท้ายว่า การเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำชาติอาหรับและโลกอิสลามของประเทศต่างๆในอ่าวเปอร์เซียและประเทศอิสลาม ที่สหรัฐอเมริกาและซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำนั้นขัดแย้งต่อหลักการและบัญญัติของศาสนาอิสลาม และนี่คือแผนการลดบทบาทของประเทศอิสลาม

http://iuvmpress.com/fa/12210