สวยงาม… เปิดแล้วมัสยิดแห่งแรก(ไร้หออะซาน)ในสวิสเซอร์แลนด์ หลังถูกคัดค้านนาน 8 ปี

702

iqna – แหล่งข่าว Swissinfo รายงานว่า สถานที่ประกอบศาสนกิจแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในเขตพื้นที่ ที่มีการถกเถียงและคัดค้าน นานถึง 8 ปี กรณีไม่ยอมให้สร้างหออะซาน

อาคารที่ทันสมัยของมัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมือง Weil ซึ่งเป็นเขตพื้นที่อาศัยของชาวเยอรมัน ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากพิธีเปิด มีคนมาเยี่ยมชมมากถึง 13,000 คน

การก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้เป็นผลมาจากความพยายามหลายปีของกลุ่มมุสลิมในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งสามารถเอาชนะความขัดแย้งที่ไม่อนุญาตให้สร้างมัสยิดในเมืองนี้ได้สำเร็จ

มัสยิดแห่งใหม่ที่ไม่มีหออะซานนี้ถูกสร้างให้สอดคล้องกับกฎหมายปี 2009 ที่ไม่อนุญาตให้มีหออะซาน

ในทศวรรษที่ผ่านมาเกิดความคัดแย้งอย่างรุนแรงในการก่อสร้างหออะซานมัสยิดในเมือง Langenthal, Wil และ Wangen ซึ่งส่งผลให้มีการลงประชามติแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายน ปี 2009

ในการลงประชามติ ภายใต้ข้อเสนอของกลุ่มขวาจัดร้อยละ 57.5% ของผู้มีสิทธิเลือกเห็นชอบในการสั่งห้ามการก่อสร้างหออะซาน

มัสยิดเมือง Wil ถือเป็นมัสยิดที่ถูกออกแบบใหม่ล่าสุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในบรรดามัสยิดทั้งหมดที่อยู่ 200 แห่ง ซึ่งสามารถให้การรองรับชาวมุสลิมมากถึง 4 แสนกว่าคน หรือประมาณร้อยละ 5 ของประชากร 8.3 ล้านสวิตเซอร์แลนด์

เมือง Wil มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 230,000คน ประมาณร้อยละ 15 เป็นมุสลิมและส่วนใหญ่ของพวกเขามาจากแอลเบเนียและบอสเนีย

http://iqna.ir/fa/news/3600389/جدیدترین-مسجد-سوئیس-میزبان-هزاران-بازدیدکننده-شد-عکس