นครมักกะฮ์อยู่ในสภาวะที่เสี่ยงอันตราย

3812

อัลอาลัม – หนังสือพิมพ์อังกฤษได้ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงอันตรายของนครมักกะฮ์ซึ่งเป็น โบราณสถานและสถานที่สำคัญของอิสลาม เนื่องจากโครงการพัฒนาที่กำลังก่อสร้างขึ้น

แอนดรูจอห์นสัน ได้เขียนไว้ว่า มักกะฮ์อยู่ในสภาวะที่อันตรายและชี้ว่าการทำลายบ้านท่านศาสดาแห่งอิสลามและ เปลี่ยนมาเป็นราชวังและศูนย์กลางช้อปปิ้งถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรและน่าตำหนิ อย่างยิ่ง สถานที่ดังกล่าวถูกรู้จักในนามบ้านเกิดของศาสดาอิสลาม และพื้นที่ต่างๆกำลังค่อยๆถูกฝังภายใต้เสาหินอ่อนขนาดใหญ่ทั้งหมด และนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาฮารัมนครมักกะฮ์ที่ใช้งบประมาณเป็น พันล้านดอลลาห์

โครงการนี้เริ่มมาเมื่อหลายปีก่อนและเป็นเหตุให้ทำลายพื้นที่ประวัติศาสตร์หลายร้อยแห่ง

ร้อยละ 95 ของพื้นอาคารบ้านเรือนซึ่งเป็นสถานที่ ประวัติศาสตร์ที่มีประวัติยาวนานหลายพันปีได้ถูกทำลายลง และถูกสร้างแทนที่ด้วยโรงแรมและห้างสรพพสินค้าต่างๆ และโครงการล่าสุดได้ทำลายเสาต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 500 ปีก่อน เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การเมี๊ยรอจ(เดินทางสู่ฟากฟ้า)ของศาสดาแห่งอิสลาม

unnamed-1-1

และโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในขนาดนี้รวมไปถึง การสร้างพระราชวังใหม่ของกษัติรย์ซาอุดิอารเบียเช่นกัน และคาดกันว่าจะถูกสร้างขึ้นในสถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่ท่านศาสดา แห่งอิสลามถือกำเนิดขึ้น และบริเวณรอบๆสถานที่ดังกล่าวเมื่อปี 1951 ได้มีการสร้างห้องสมดขนาดใหญ่ ขึ้นมาเพื่อเก็บตำรับตำราที่ยังคงเหลืออยู่จากอดีต แต่ทว่าเจ้าหน้าซาอุดิอารเบียได้เข้าเตือนเหล่าผู้เดินทางแสวงบุญไม่ให้นมาซ ในสถานที่ดังกล่าว และกล่าวว่าไม่มีหลักฐานยืนยันว่าท่านศาสดาถือกำเนิดมาในสถานที่แห่งนี้ แม้จะมีการคัดค้านเกิดขึ้นในช่วงแรกของการเริ่มโครงการเนื่องจากกลัวจะเกิด การเสี่ยงต่อการทำลายสถานที่ประวัติศาสตร์แต่เจ้าหน้าที่ซาอุดิอารเบียก็ออก มาปกป้องการกระทำนั้น

และกลับให้ความสำคัญมากกว่ากับโครงการดังกล่าวเพื่อไว้บริการแก่ผู้แสวงบุญและเพื่อเตรียมความสุขสบายและความสงบของผู้แสวงบุญ