วิกฤติว่างงานในซาอุดิอาระเบีย

295

วิกฤติว่างงานในซาอุดิอาระเบีย นักเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์เรียกร้องให้ประชาชนออกมาเดินประท้วงรัฐบาลกรณียอดคนว่างงานในประเทศเพิ่มสูงขึ้น / ริยาดคุมเข้ม หวั่นการประท้วงบานปลาย

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960208001124