อดีตนายกกาตาร์ เผย ซีเรียคือกระจกสะท้อนความอ่อนแอและไร้ความสามารถ ของบรรดาชาติอาหรับ

154

อดีตนายกรัฐมนตรีกาตาร์ เผย ซีเรียคือกระจกสะท้อนความอ่อนแอและไร้ความสามารถของบรรดาชาติอาหรับที่มีต่อซีเรีย

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960205000202