ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ประกาศอภัยโทษและลดโทษให้แก่นักโทษที่อยู่ในเงื่อนไข 593 คน

113

อยาตุ้ลลอฮฺ ซัยยิดอาลี คามาเนอี ผู้นำการปฎิวัติการอิสลามแห่งอิหร่าน ประกาศอภัยโทษและลดโทษให้แก่นักโทษที่อยู่ในเงื่อนไข 593คน เนื่องในวันเฉลิมฉลองวันแต่งตั้งมหาศาสดามูฮัมหมัด(ซล)เป็นศาสนทูตของพระองค์ (อีดมับอัษ)ในวันที่ 27 รอยับ หรือ 25 เมษายน 2560 นี้

http://217.218.67.231/Detail/2017/04/24/519298/Iran-Leader-Islamic-Revolution-Ayatollah-Seyyed-Ali-Khamenei-Sadeq-Amoli-Larijani-Eid-alMabath