ผู้หญิงที่ใบหน้าของเธอกลายเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านทรัมป์ คือใคร ?

838

alalam – ภาพนี้ปรากฏครั้งแรกในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ โดนัล ทรัมป์ เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของอเมริกา ซึ่งอยู่ในมือของกลุ่มผู้ประท้วงและต่อต้านทรัมป์

ภาพนี้เป็นผลงานศิลปะของ Shepard Ferry ซึ่งเป็นการเตือนรำลึกว่าผู้หญิงอเมริกันจำนวนมากเหมือนกับรูปนี้ ภาพนี้ไม่ได้เกิดจากการจินตนาการของศิลปินดังกล่าว แต่เป็นภาพของสตรีผู้หนึ่งที่มีนามว่า “มุนีเราะฮ์ อะห์มัด” ที่ถูกวาดไว้เมื่อสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่เคยคาดคิดว่าภาพของเธอจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงในวันนี้

มุนีเราะฮ์ อะห์มัด ได้กล่าวถึงที่มาและรายละเอียดของภาพดังกล่าวว่า ตลอดเส้นทางข้างหน้าที่มีการชูภาพนี้ซึ่งเป็นที่น่าสังเกต และในวันนี้มันได้ส่งสาส์นอันเดียวกันที่อยู่ในช่วงเวลานั้นและนัยยะของสาส์นดังกล่าวคือ คุณสามารถมีความภาคภูมิใจที่เป็นมุสลิมและในเวลาเดียวกันก็เป็นชาวอเมริกัน โดยไม่ควรปล่อยให้อัตลักษณ์อันหนึ่งอันใดพลีเพื่อประโยชน์สิ่งอื่น

มุนีเราะฮ์ กล่าวว่า ฉันเป็นมุสลิมและเป็นชาวอเมริกัน และไม่คาดคิดว่าสองประเด็นนี้ จากภาพหรือจากตัวของฉันจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านทรัมป์หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้