อเมริกาทิ้งระเบิดประเทศใดบ้างในช่วงปี 2016 และทั้งหมดกี่ลูก ?

318

sputniknews – ในปี 2016 สหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดจำนวนทั้งสิ้น 26,171 ลูก ใน 7 ประเทศทั่วโลก

ในซีเรีย จำนวน 12,192 ลูก

ในอิรัก จำนวน 12,095 ลูก

ในอัฟกานิสถาน จำนวน 1,337 ลูก

ในลิเบีย จำนวน 496 ลูก

ในเยเมน จำนวน 34 ลูก

ในโซมาเลีย จำนวน 12 ลูก

ในปากีสถาน จำนวน 3 ลูก

ส่วนในปี 2015 อเมริกาได้ทิ้งระเบิดทั้งสิ้น 23,144 ลูก