เปิดประวัติ อยาตุลลอฮ์ รัฟซันญานี อดีตประธานาธิบดีอิหร่านและสหายแห่งรักของผู้นำสูงสุด

600

presstv – อยาตุลลอฮ์ อาลีอัคบาร์ ฮาชีมี รัฟซันญานี เกิดเมื่อวันที่ 3 เดือน ชาห์รีวาร์ ( เดือนหกของอิหร่าน ) ปี 1313 ในหมู่บ้านบะห์รามาน แคว้นรัฟซันยอน บิดา ชื่อ ฮัจญี มีรซา อาลี บะห์รอมานีย์ มารดาชื่อ มอฮ์ บีบี (ศ็อฟรียาน) และมีพี่น้องทั้งหมด

เมื่อเอายุ 14 ปี ได้เดินทางไปยังเมืองกุม เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาศาสนา

อาจารย์ของท่าน ซัยยิดฮุเซ็น ฏอบาฏอบาอี บรุญีร์ดี   ท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)  ซัยยิดมุฮัมมัด มุฮักกิกดอมอด  มุฮัมมัดริฎอ กุลบัยกานีย์  ซัยยิดมุฮัมมัดกาซิม ชะรีอัตมะดอรีย์  อับดุลการีมฮาอีรีย์ ยัซดี  ชะฮาบุดดีน มัรอะชีย์ นาญาฟีย์  และ มุฮัมมัดฮุเซ็น ฏอบาฏอบาอีย์

อยาตุลลอฮ์ รัฟซันญานี ได้รับอิทธิพลความคิดทางการเมืองจากท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)  จากนั้นได้เริ่มสู่ขบวนการต่อสู้กับทรราชย์ชาห์ปาเลวี และการปฏิวัติขาว

อาลีอัคบาร์ ฮาชีมี รัฟซันญานี  เป็นประธานสภาวิจัยผลประโยชน์แห่งชาติ เมื่อปี 1989 ถึงปัจจุบัน เป็นตัวแทนของเตหะรานในการเป็นสมาชิกสภาผู้ชำนาญการสูงสุด (สภาคัดเลือกผู้นำ) และเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของบรรดาคณะกรรมและคณาจารย์แห่งมหาลัยอิสลามออซอด

ท่านเป็นประธานสภาอิสลามคนแรก  เป็นประธานาธิบดีคนที่สี่ของอิหร่าน และดำรงตำแหน่งสองสมัย ในช่วงปี ค.ศ. 1989 -1997 และถือเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลและตำนานแห่งนักต่อสู้ด้านการเมืองของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน

ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้ชำนาญการสูงสุดทุกสมัย และ ดำรงตำแหน่งประธานสภาดังกล่าวคนที่สองเมื่อปี 2007 -2011

อำลาโลก

อายาตุลเลาะห์ อัคบาร์ ฮาชีมี ราฟซันจานี อดีตประธานาธิบดีอิหร่าน ผู้ซึ่งมีบทบาทโดดเด่นในแวดวงการเมืองของอิหร่านตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เสียชีวิตแล้วเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2560 (ตามเวลาท้องถิ่น) ขณะมีอายุ 82 ปี

รัฟซันญานีเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวาย หลังถูกส่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา

เพรสรายงานว่า ประชาชนจำนวนมากได้มาชุมนุมตามถนนรอบๆ โรงพยาบาลในเขตตอนเหนือของกรุงเตหะรานที่รัฟซันญานีเข้ารับการรักษาตัว

ร่างของเขาถูกนำไปยังสถานละหมาด “จามอรอน” โดยมีนักการเมืองและนักการศาสนาจำนวนมากเข้าร่วมอาลัยและแสดงความเคารพเขาเป็นครั้งสุดท้าย

พิธีศพของเขาจะถูกจัดขึ้นในวันอังคาร (10) นี้ที่กรุงเตหะราน  และจะทำการฝัง ณ ฮะรัม (สุสาน)ของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) ชานเมืองเตหะราน  โดยท่านผู้นำสูงสุดอิหร่านเป็นอิมามนำนมาซ

รัฐบาลได้ประกาศไว้ทุกข์ 3 วันและประกาศให้วันอังคารเป็นวันหยุดราชการ

สาส์นแสดงความเสียใจ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของมิตรสหายที่เก่าแก่ เพื่อนร่วมงานและนักรบแห่งยุคสมัยขบวนการต่อสู้การปฏิวัติอิสลาม ท่านฮุจญตุลอิสลามวันมุสลีมีน อะกอ ฮัจญี เชค อัคบาร์  ฮาชีมี รัฟซันญานี

ใจความของสาส์นแสดงความเสียใจจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามมีดังนี้

‎بسم الله الرحمن الرحیم

‎انا لله و انا الیه راجعون

ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งหลังจากที่ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของท่านฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน อะกอ ฮัจญี เชค อัคบาร์  ฮาชีมี รัฟซันญานี ผู้เป็นมิตรสหายที่เก่าแก่ เพื่อนร่วมงานและนักรบที่เคียงบ่าเคียงไหล่แห่งยุคสมัยในขบวนการต่อสู้ของการปฏิวัติอิสลาม และผู้ที่ได้ร่วมงานกันอย่างยาวนานในพันธะกิจที่มีต่อสาธารณรัฐอิสลาม  การเสียชีวิตของท่านในฐานะที่เป็นมิตรสหาย ผู้ร่วมต่อสู้และร่วมเป็นสหายแห่งรักตลอดระยะเวลาห้าสิบเก้าปีได้จบสิ้นลง อันเป็นเรื่องยากที่จะรับมือกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ ตลอดระยะเวลานับทศวรรษที่ผ่านมา เราได้ร่วมฝ่าฟันวิกฤตการณ์ อุปสรรค์และความยากลำบากต่างๆด้วยกัน  เราทั้งสองมีอุดมการณ์และมีความร่วมมือกันตลอดห้วงระยะเวลาอันยาวนาน ทำให้เราอยู่ร่วมกันบนเส้นทางแห่งความเพียรพยายามและความอดทน ในการเผชิญหน้ากับอุปสรรค์ปัญหาและภัยอันตรายต่างๆที่ผ่านมา   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความเฉลียวฉลาดและความเป็นมิตรสหายที่หาเทียบมิได้ของท่านนั้น ได้กลายเป็นที่พักพิงแห่งความสงบมั่นต่อบุคคลทั้งหลายที่ได้ร่วมงานกับท่าน  โดยเฉพาะสำหรับข้าพเจ้า

ความแตกต่างทางความคิดและการวินิจฉัยต่างๆในห้วงเวลาที่ยาวนานเช่นนี้ ไม่เคยทำให้สายใยแห่งมิตรภาพระหว่างเรา ที่เริ่มต้น ณ บัยนัลฮะรอมัยน์กัรบาลาอ์อันศักดิ์สิทธิ์ต้องยุติลง เสียงกระซิบกระซากจากผู้คนที่คอยปลุกปั่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงที่คอยฉวยโอกาสจากความแตกต่างทางความคิดนั้น ก็ไม่อาจทำให้ความรักส่วนตัวที่ลึกซึ้งข้าพเจ้าผู้ต่ำต้อยต่อท่านต้องจางหายและยุติลงได้ ท่านคือแบบอย่างที่หาเปรียบมิได้จากบรรดานักต่อสู้รุ่นแรกในการเป็นปฏิปักษ์ต่อชาห์ปาห์ลาวีย์  ท่านสามารถฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการที่ได้เผชิญบนเส้นทางอันเปี่ยมด้วยภัยอันตรายได้อย่างภาคภูมิใจ ถูกคุมขังในเรือนจำนานหลายปี  อดทนต่อการถูกทารุณกรรมจากเหล่าสาวัก(ตำรวจลับ) ชาห์ปาห์ลาวีย์ และยืนหยัดต่อสู้อย่างมั่นคงในการเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆเหล่านี้

หลังจากนั้น ได้เข้ามารับหน้าที่สำคัญในการปกป้องรัฐช่วงสงครามศักดิ์สิทธิ์  รับตำแหน่งเป็นประธานสภาอิสลาม และสภาผู้ชำนาญการและอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นกล้าอันจรัสเเสงบนวิถีชีวิตที่ได้ผ่านอุปสรรค์และปัญหาของนักต่อสู้ในตำนานท่านนี้

ด้วยการสูญเสียรัฟซันญานี ข้าพเจ้าไม่สามารถหาผู้ใดที่จะมีบุคลิกภาพเฉกเช่นท่านได้ ที่ผ่านประสบการณ์ร่วมกัน และในห้วงเวลาอันยาวนานทำให้หวนรำลึกช่วงเวลาที่เราทั้งสองผ่านพ้นอุปสรรค์ปัญหาในยุคสำคัญของประวัติศาสตร์

บัดนี้ นักต่อสู้อาวุโสท่านนี้ ได้หวนคืนกลับสู่การตัดสินของพระผู้อภิบาล ที่เปี่ยมล้นจากผลงานแห่งความเพียรพยายามและคุณูปการต่างๆอย่างมากมาย และมันคือบั้นปลายชีวิตของเจ้าหน้าที่และทุกคนที่จะต้องหวนกลับ

ข้าพเจ้าขอวิงวอนจากเบื้องลึกของดวงจิต ให้ท่านได้รับการอภัยโทษ ความเมตตาและความรอฮ์มัตจากพระผู้อภิบาล และขอแสดงความเสียใจต่อภริยาที่มีเกียรติ ลูกหลาน ญาติพี่น้องและครอบครัวของท่าน

ขอพระองค์โปรดอภัยโทษให้กับเราและท่านด้วยเถิด

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

9  มกราคม 2560