ปี 2017 ปีแห่งความตกต่ำของอิสราเอล

588

alalam – ชัยชนะต่างๆ ครั้งล่าสุดอย่างต่อเนื่องของแนวรบกลุ่มพิทักษ์มาตุภูมิ (มุกอวะมะฮ์) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองอาเลปโปของซีเรียได้บ่งชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอของบรรดาผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งราชวงศ์ซะอูดและระบอบไซออนิสต์

“ซอมอน นิยอซี” รองประธานบริหารศูนย์นักศึกษาสิทธิมนุษยชนของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน (ซุลห์ – ซีบอ) ได้เขียนว่า ชัยชนะต่างๆ อย่างต่อเนื่องในช่วงล่าสุดของแนวรบกลุ่มพิทักษ์มาตุภูมิ (มุกอวะมะฮ์) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองอาเลปโปของซีเรียได้บ่งชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอของบรรดาผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งราชวงศ์ซะอูดและระบอบไซออนิสต์

อีกด้านหนึ่ง การนิ่งเงียบของรัฐเถื่อนไซออนิสต์ หลังจากความปราชัยของกลุ่มก่อการร้ายในอาเลปโป และการอนุมัติในมติคัดค้านการสร้างนิคมที่อยู่อาศัยของรัฐบาลนี้ในสหประชาชาติ ได้บ่งบอกถึงการถูกโดดเดี่ยวและความตกต่ำของระบอบไซออนิสต์ในปีคริสต์ศักราชใหม่ที่จะถึงนี้  รัฐบาลเถื่อนไซออนิสต์ได้ตระหนักเป็นอย่างดีแล้วว่า พวกเขาหมดน้ำยาและไร้อิทธิพลแล้วที่จะทำให้เป้าหมายต่างๆ ที่ชั่วร้ายของตนบรรลุผลได้เหมือนแต่ก่อน และคงจะต้องหดหัวเข้าอยู่ในกระดองของตนแล้ว

สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านได้ให้การสนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและทางการทูตสำหรับวิกฤตซีเรียเสมอมา แต่มีเงื่อนไขเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนซีเรีย การปรากฏตัวของที่ปรึกษาของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในซีเรียจะเป็นไปตามคำร้องขอของรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนี้เพียงเท่านั้น โลกและบรรดาผู้สนับสนุนการก่อการร้ายจงรับรู้ไว้ด้วยว่า ระบอบประชาธิปไตยทางศาสนาของอิหร่านจะอยู่เคียงข้างรัฐบาลและประชาชนซีเรียจนกว่าจะได้รับชัยชนะขั้นสุดท้าย

ราชวงศ์ซาอูดคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางและผู้ยิ่งใหญ่ของภูมิภาค แต่ไม่มีร่องรอยใดๆ ของอิสลามและความยิ่งใหญ่นี้ให้พบเห็นได้เลย ราชวงศ์ซาอูดเองก็จำเป็นจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับอาชญากรรมสงครามของตนในเยเมน และการละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า นี่คือการเรียกร้องในระดับโลก! หลายปีมาแล้วที่ความเป็นเผด็จการของราชวงศ์ซาอูดได้แผ่ซ่านเข้าไปสู่ราชวงศ์คอลีฟะฮ์ (อัลคาลิฟา) ในบาห์เรน และคาดหวังว่าในปีใหม่นี้ สหประชาชาติและเลขาธิการคนใหม่ขององค์การนี้จะไม่เพิกเฉยต่อเสรีภาพแห่งชาติของประชาชนชาวบาห์เรน บนพื้นฐานของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

การพิพากษาจำคุก 9 ปี “เชคอะลี ซัลมาน” เลขาธิการกลุ่ม “อัลวิฟาก” เป็นการละเมิดประชาธิปไตยและเสรีภาพแห่งชาติอย่างชัดเจน ขอพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดประทานความเข้มแข็งแก่บรรดานักเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้เขียนและทำการเคลื่อนไหวในการสนับสนุนประชาชนชาวบาห์เรน เพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ ของตน อย่างเช่น ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาคและความเคารพต่อสิทธิความเป็นพลเมือง

ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหามากที่สุดในเอเชียตะวันตก คือการแทรกแซงของตะวันตก บรรดารัฐบาลและประชาชนในภูมิภาคจำเป็นต้องตัดมือการแทรกแซงของตะวันตกในภูมิภาคลง