ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในประเทศตุรกีในปี 2017

536

sputniknews – ทีวีรัสเซีย 24 เผยว่า ในฤดูใบไม้ผลิ 2017 ระบบการปกครองของตุรกีอาจจะเปลี่ยนจากรัฐสภาสาธารณรัฐเป็นประธานาธิบดี ซึ่งแผนการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้มีการนำเสนอไปยังรัฐสภาเพื่อทำการพิจารณาตรวจสอบแล้ว เป็นที่คาดหวังทั้งสองพรรคหลักจะให้การสนับสนุนแผนดังกล่าว คือพรรค “ความยุติธรรมและการพัฒนา” และ “พรรคขบวนการแห่งชาติ”

หากนิติบัญญัติลงมติผ่านคะแนนเสียงแล้วก็จะนำไปสู่การลงประชามติแห่งชาติและผลของมันคือเออร์โดกานมีอำนาจเต็มในการควบคุมกองทัพตุรกี