ค้นพบอาวุธของอเมริกาและอิสราเอลในเขตปริมณฑลดามัสกัส

205

mehrnews – กองกำลังทหารซีเรียได้เปิดเผยกรณีที่ค้นพบแหล่งผลิตอาวุธของกลุ่มก่อการร้ายไอซิสตักฟีรีในเขตปริมณฑลดามัสกัส และในสถานที่ดังกล่าวยังมีอาวุธที่ผลิตมาจากอิสราเอลและอเมริกาอีกด้วย

RT รายงานว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน ได้กำลังทหารซีเรียได้แพร่คลิปกรณีที่สามารถยึดอาวุธสำคัญที่ผลิตจากอเมริกาและอิสราเอล ในแหล่งผลิตอาวุธของกลุ่มก่อการร้ายไอซิสตักฟีรี ย่าน Khan Alshyh ในเขตปริมณฑลดามัสกัส

กองกำลังทหารของซีเรียได้รุกคืบยังพื้นที่ต่างๆในเขตปริมณฑลดามัสกัสและสามารถยึดเขตพื้นที่อัชรอฟียะห์อับบาซียะฮ์ ทางตะวันออกของอัลซะรวะฮ์ได้สำเร็จ อีกทั้งยังได้ค้นพบและยึดแหล่งผลิตอาวุธของกลุ่มก่อการร้ายไอซิสตักฟีรีในพื้นที่ อับบัยฏาวียะห์ ย่าน Khan Alshyh เขตปริมณฑลดามัสกัส

แหล่งดังกล่าวเป็นสถานที่ที่กลุ่มก่อการร้ายไอซิสจะทำการผลิตปืนครก จรวดและสะสมอาวุธจำนวนมากในการปฏิบัติการ อีกทั้งลำเลียงส่งให้สมาชิกของกลุ่มเพื่อใช้ในการปฏิบัติการรอบเมืองดามัสกัส

ตามรายงานระบุว่า ทหารซีเรียยังได้ยึดอาวุธที่สำคัญจำนวนมากที่ผลิตมาจากอิสราเอลและอเมริกา