ยูเนสโก รับรองมัสยิดอัล-อักซอเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของอิสลาม

1754

alarabiya – องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ลงมติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา รับร่างข้อมติรับรองมัสยิดอัลอักซอเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม 

คณะกรรมการของยูเนสโกได้รับข้อมติที่ถูกเสนอโดยประเทศอาหรับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ในมติดังกล่าวยังเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการรุกรานมัสยิดอัลอักซอ  และให้คืนสถานะภาพทางประวัติศาสตร์ให้กับมัสยิดอัลอักซอ  เหมือนครั้งในปี 1967

ข้อมตินี้จะส่งให้คณะกรรมการบริหารของยูเนสโกลงมติรับรองต่อไป โดยถือว่า มัสยิดอัลอักซอเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม และย้ำว่า ประตูดารุลเราะฮ์มะฮ์ และประตูอัลมะฆอรีบะฮ์ เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อาจจะแยกออกจากมัสยิดอัลอักซอ และอิสราเอลจำต้องให้สิทธิแก่องค์กรเอาก็อฟอิสลามเพื่อทำการบูรณะซ่อมแซม

ข้อมตินี้เสนอโดยประเทศอาหรับ และนำมาซึ่งความไม่พอใจอย่างมากให้กับอิสราเอลต่อมติดังกล่าว  เนื่องจากว่าพวกเขาปฏิเสธการเชื่อมต่อใด ๆ ทางประวัติศาสตร์ระหว่างชาวยิวและเมืองเก่านี้

ข้อมตินี้เสนอโดยประเทศ แอลจีเรีย เลบานอน โมร็อกโก โอมาน กาตาร์และซูดานและจากนั้น ชาติสมาชิกยูเนสโก 58 ประเทศในกรุงปารีสได้มีการพิจารณา และสุดท้ายในที่ประชุมรับข้อมติดังกล่าว